Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlans Förskola 20-21 SKA D&I: Demokrati

Skapad 2020-06-29 13:33 i Humlans förskola/fritidshem Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

Planering (mål)

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Välj ett mål ur Lpfö 18

 

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

  • förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för miljön i förskolan
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 19/20 och aktuellt nuläge

 

Förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnen ska allt efter förmåga få ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för planering av miljön och utbildningen.

 

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.

 

Pedagogerna samtalar med och lyssnar på barnens intressen och behov.

Pedagogerna lär ut demokrati genom praktiska övningar samt när situationer uppstår i vardagen.

Pedagogerna lyssnar på det barnen vill delge och jobbar aktivt vidare med det i temaarbete.

Pedagogerna säkerställer att alla barn får lika stort inflytande, tex talutrymme vid samlingar och måltider, att alla blir lyssnade på, att alla är delaktiga och tar ansvar för sina handlingar. Att barnen blir medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.

Barnen ges tillfällen inför utvecklingssamtal, uppföljning av inskolning och avslutande samtal att välja vilken dokumentation/händelser som ska tas med i samtalen med deras vårdnadshavare.

 

Måndag, Fredags projekt Sagor/Böcker/Berättande

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Att alla barn får möjlighet att berätta och reflektera utifrån läst bok/frågeställningar.

Barnen ska få en förståelse för de demokratiska principer. Att förstå att det jag väljer inte alltid uppfylls i demokratiska sammanhang.

 

 

Varför vill vi att de ska lära sig detta?

Stärka barnens självkänsla genom att få dem att förstå att alla i gruppen är lika värdefulla.

Samhällets struktur bygger på demokrati.

 

 

Hur gör vi?

Vi avslutar bokläsningen med någon form av boksamtal.

När vi väljer bok så när tillfälle ges så bjuder vi in barnen att välja bok under demokratiska principer, röstning, ramsräkna, mm. Och att pedagogen visar och diskuterar konsekvenserna av valet. Förklarar hur det ska gå till.

 

 

 

Tisdag-Torsdags projekt småkryp i vår närmiljö

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Vi vill att barnen lär sig att alla varelser på jorden är viktiga.

 

 

Varför vill att de ska lära sig detta?

För att barnen ska få en förståelse och respekt för allt levande. Att alla har lika rätt till ett liv.

 

 

 

Hur gör vi?

Vi läser faktaböcker om småkryp och för diskussioner kring det vi lär oss.

Vi arbetar med hållbar utveckling. (återvinning, återbruk, håller rent i naturen)

 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

 

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: