Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forssa förskolor 20/21 Språk och kommunikation

Skapad 2020-06-29 15:16 i Forssagården Borlänge
Förskola
På Forssa förskolor vill vi säkerställa att alla som arbetar med barnen får den kompetens de behöver för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen att utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga.

Innehåll

Mål:

Alla barn skall få likvärdiga förutsättningar att utveckla sitt språk på förskolan.

Metod och förhållningssätt:

Tecken som stöd skall finnas med som en naturlig del i vardagen.

Bildstöd/ tydliggörande pedagogik skall finnas på alla avdelningar och användas regelbundet.

Säkerställa att högläsning sker varje dag på något vis, organiserat eller spontant.

Använda digitala medier och resurser i undervisningen för att vidga barnens upplevelser.

Att föra diskussioner i arbetslagen kring språkstödjande arbetssätt.

Icdp- den meningsskapande dialogen.

Diskussioner kring hur vi kan få barnen att återberätta det de upplevt.

Att utvidga språket i alla läroplansmålen så att barnen ökar sitt ordförråd, förmåga att resonera, reflektera och återberätta det de är med om.

Att barnen har rätt att vistas i mindre sammanhang för att få talutrymme.

Använda praxisalfabetet

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: