Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartografen 20-21 SKA O,U&L Trygghet och social utveckling

Skapad 2020-06-30 08:14 i Kartografens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Trygghet och social utveckling

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

 

Ur Barnkonventionen

12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

16: Barn har rätt till ett privatliv.

19: Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

34: Barn ska skyddas från alla former av sexuellt ut nyttjande och sexuella övergrepp.


 

Varför ska vi arbeta med detta?
Vi pratar och diskuterar med barnen. Vi är närvarande pedagoger och lyssnar in barnen. Arbetar med att ge dem verktyg för att lösa konflikter. Vi vill arbeta mer med kroppslig och personlig integritet, gränssättning, trygga identiteter. Brukarenkäten visade att vi behöver arbeta på bemötande, information och återkoppling.

 

Hur arbetar vi?

Barnkonventionen kan utgöra utgångspunkt för samtal och diskussioner kring t.ex. kompisböckerna, stopp min kropp. Vi pratar med barnen om känslor.
Vi sätter ord på vad vi gör när vi hjälper barn att lösa konflikter, ta hänsyn till varandra eller värna sin personliga integritet. Hur kan man göra om man inte kan prata? Sätta upp stopphanden, titta på kroppsspråk, lyssna, ansiktsuttryck. Jobba med tecken.
Trygghet för både barn och vårdnadshavare. Vi fokuserar på bemötande, information och återkoppling.
Vi tänker på hur vi pratar med barn, vårdnadshavare och kollegor. Vi arbetar för att vara goda förebilder.
Vi är närvarande pedagoger.
Vi tänker på integritet vid toalettsituationer, potträning, blöjbyte m.m.

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse
Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn. 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: