Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartografens förskola 20-21 SKA O,U&L: Språk och kommunikation

Skapad 2020-06-30 08:14 i Kartografens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi arbetade med detta mål även förra läsåret. Positivt var t.ex. att vi blandade barn med olika modersmål och att pedagoger har gått TAKK-utbildningen. Vi behöver göra TAKK till ett mer naturligt inslag i verksamheten.

 

Hur arbetar vi?

Vi uppmärksammar barnen på likheter och olikheter i språket (t.ex. macka och smörgås).

 

Vi använder ett rikt och varierat språk, benämna allt i vardagen.
Vi reflekterar tillsammans med barnen kring bilder och material från det vi gjort och upplevt.

 

Vi använder oss av TAKK, tallriksunderlägg med tecken, veckans tecken som ett sätt att även involvera föräldrar

 

Vi är närvarande pedagoger, pratar och samtalar med barnen
Vi läser böcker på olika sätt, bildpromenad, förförståelse, konkret material, polyglutt. Olika böcker, faktaböcker, pekböcker, bilderböcker, interaktiva böcker m.m.

 

 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: