Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartografen 20-21 SKA N&V: Värdegrund

Skapad 2020-06-30 08:36 i Kartografens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Värdegrund

Innehåll

Planering (mål)

 

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

 

Barnen ska få förståelse för att alla är viktiga, vikten av att vara en bra kompis och att ta hand om förskolans miljö/saker.

 

Hur arbetar vi?

Öppenhet & respekt:

 

Vi är förebilder, viktigt hur vi som vuxna pratar med varandra och barnen.

 

Olikheter och likheter, samtala och diskutera med barnen.

 

Flygande mattan, hur kan det vara i ett annat land?

 

Reflektera kring dynamiken i barngruppen, vilka fungerar bra och inte, vilka är ofta/sällan med varandra och varför, stärka barnen i sina egna val istället för att bara följa kompisarna.

 

Respektera djur och natur.
Mångfald i leksaker, litteratur och miljön (Olika förlag).

 

Vara blind/döv m.m. på väg till skogen, hjälpa varandra.

 

Tänka på hur vi pratar om kläder m.m., främst uppmärksamma barnet, inte kläderna.

 

Visar vi barnen samma respekt som det vuxna (t.ex. ”jag vill inte smaka fisk”)

 


Solidaritet:

 

Viktigt att prata med barnen om hur vi är mot varandra.

 

Samarbetsövningar, projekt ”bra kompis”.

 

Hjälpa kompisen när man själv är klar.

 

Sammanhållning där vi hjälper varandra.

 

Se våra olikheter som resurser.

 

Vem får ”alltid först” och varför?

 

Hjälpa barnen att samsas om saker som flera vill ha. Leka tillsammans eller turas om.

 

Ansvarstagande:
Ta ansvar för miljön och klimatet.

 

Vara en bra kompis.
Vägleda barnen i att ta hand om förskolans miljö/saker.

 

Ge växande ansvar utifrån förmåga.

 

Ta ansvar för sina egna handlingar, t.ex. be om ursäkt, städa efter sig, inte hänvisa till att ”någon annan sa/gjorde”.

 

 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse
Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: