Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud Vt-21

Skapad 2020-06-30 16:30 i Dibber Bråta Dibber Sverige AB
Förskola
Vi arbetar med vårt värdegrundsarbete tillsammans med Hjärtrud. Med hjälp av Hjärtrud vill vi skapa en vi-känsla där barnen känner sig trygga, glada och värdefulla.

Innehåll

Vad ska läras ut?

Vi vill att barnen ska utveckla sin självkänsla, identitet och sitt självförtroende.

Vi vill att alla barn ska utveckla en tillit till sin egen förmåga och våga utmana sig själva. 

Vi tycker att det är viktigt att barnen känner en gemenskap och trygghet i gruppen och utvecklar en förmåga att fungera enskilt och i grupp. Vi kommer arbeta med hur en bra kamrat är och att vi behandlar varandra med respekt.

Varför?

Vi vill att barnen ska lära sig att respektera varandra, visa hänsyn och visa hur viktigt det är att vara omtänksam.  

Vi vill att barnen ska förstår sitt eget värde och kunna uttrycka och förmedla sina känslor och visa respekt för andras känslor.

Vi vill att barnen ska känna att de blir sedda och hörda och att de duger precis som de är. 

Vi vill att det enskilda barnet utvecklar en trygghet hos sig själv såväl som i gruppen och lär sig vikten av att kunna kommunicera, hantera och uttrycka känslor och lösa olika konfliktsituationer.

  

Hur ska undervisningen genomföras?

 • Genom diskussioner i hel/halvgrupp på samlingar, under de pedagogiska måltiderna, under barnens lekar och lässtunder.
 • Genom sånger, samarbetsövningar och gruppstärkande lekar.
 • Genom att arbeta med ”Djuren på djuris” och diskutera programmen tillsammans.
 • Genom att vara närvarande pedagoger som är delaktiga i barnens lekar och på så sätt också ge stöd i barnens sociala samspel. 

Hur ska reflektionen tillsammans med barnen organiseras?

Vi kommer att dokumentera barnens individuella samt gemensamma utveckling genom att fotografera och anteckna barnens tankar/funderingar. Dokumentationen kommer att finnas tillgänglig på vår gemensamma plattform Unikum och på avdelningen. Under samlingarna kommer vi med hjälp av lärplattan titta på bilder och diskutera och reflektera över dokumentationen. 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 För hela gruppen och i mindre uppdelade grupper.

Av vem? 

Alla pedagoger har ett ansvar att dokumentera och reflektera. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: