Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen Ht-20

Skapad 2020-06-30 18:49 i Dibber Bråta Dibber Sverige AB
Skogen
Förskola
Barnen på Äventyrarna ska få möjlighet att bekanta sig med skogen. Vi kommer att gå på skogsutflykt en dag i veckan (under våren på tisdagar). Målet är att barnen skall få lära känna skogen genom lek och utforskande samt vad som växer och lever i vår skog. Vi arbetar även med Allemansrätten.

Innehåll

Vad ska läras ut?

Vi vill att alla barn på Äventyrarna ska känna att varje dag är ett äventyr och att vi alla värnar om att vara utomhus.

Vi vill att alla barn ska få möjlighet att bekanta sig med skogen som finns i vårt närområde och hur du beter dig i skogen. 

Vi vill att alla barn får möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle och värnar om vår natur och det som lever i vår natur. 

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Vi vill skapa utrymme för både fri lek och även pedagogledd undervisning och utforskande. Vi kommer att genomföra varje skogstillfälle på ungefär samma sett. Vi startar med en samling kring vad som händer i skogen just när vi är där. Hur påverkar årstiderna naturen och djuren som lever i skogen? Vi pratar sedan om det tema som skogsdagen handlar om.  

Vi vill också att barnen ska få känna glädjen i att få leka fritt i en spännande miljö och natur.

 

Vilka utbildningsområden arbetar vi med i skogen?

 • Allemansrätten
 • Vilka djur kan vi se i vår skog?
 • Vad gör djuren på respektive årstid (just denna termin: vår och sommar?) Vad äter dem? Vi fokuserar på endast några djur som vi tar reda på fakta om. Vi börjar med myran, grodan, älgen och haren.
 • Vilka träd växer runt oss?
 • Vilka växter växer runt oss?
 • Hållbar utveckling - hur tar vi hand om vår skog och vår miljö på bästa sätt?

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Vi dokumenterar med hjälp av observationer av barngruppen samt fotografering/filmning. Vi samtalar i hel/halvgrupp om det vi får uppleva och besöker ofta samma plats flera gånger.

 

Av vem?

All personal i arbetslaget är ansvariga. Kicki har det yttersta ansvaret för planering och innehåll. 

Arbetet reflekteras och analyseras under planerings- och/eller reflektionstid för att utvärdera och få fram eventuella utvecklingsområden. 

Vi använder oss av lärplatta för att dokumentera och även söka information om djur och växter i skogen. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: