Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompassens förskola SKA D&I: Demokrati

Skapad 2020-07-01 09:35 i Kompassens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

   Varför ska vi arbeta med detta?

  • Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig?

 

''Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation'' (Skolverket, 2018).

  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem

 

Hur arbetar vi?

  • Vi använder oss av riktlinjerna i Lpfö 18.

  • Varje pedagog behöver vara närvarande och lyhörd.

  • Arbetslaget behöver kommunicera angående det vi observerar och lyssnar in.

  • Arbetslaget behöver vara uppmärksamma på att alla barn ges möjligheten till samspel, både mellan enskilda barn, och i barngrupp

  • Arbetslaget behöver hålla planen för "Aktivt arbete mot diskriminering” levande.

  • Vi använder oss av digitala verktyg.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: