Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2020-07-01 10:05 i Finnboda Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Välkommen till Dibbers planeringsmall för undervisning! I Lpfö18 har ordet verksamhet ersatts av utbildning för att förtydliga vårt undervisningsuppdrag i förskolan. I skollagens första kapitel definieras utbildning som "den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål". Det innebär att undervisningen är en del av utbildningen. Undervisning i sin tur definieras i skollagens första kapitel som "sådana målstyrda processer (…) som syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden". Både mål och process är framåtskridande ord, därför behöver vi i förskolan, när vi gör undervisningsplaner, komma överens om vilka mål vi ska arbeta mot innan undervisningen genomförs. Därav är frågorna i Dibbers planeringsmall för undervisning uppbyggd i en specifik ordning. Under undervisningens genomförande och efteråt tittar vi på utbildningen och undervisningen och frågar oss "lär sig barnen det avsedda?" "vad behöver vi göra för att öka måluppfyllelsen?". Dessa frågor är en del av reflektion och analys i undervisningsprocessen. I planeringen av undervisningen ska vi också organisera så att barnens reflektioner blir en del av reflektionsmaterialet som sedan analyseras. Efter reflektion och analys finns "nästa steg", det finns med eftersom målstyrda processer i förskolan är utan slut, vi blir aldrig klara eller fulländande. Undervisningen är något som fortskrider under hela barnets förskoletid. Se skolverkets bild av undervisningsprocessen nedan. Bilden är i form av en cirkel som aldrig tar slut. Dibbers planeringsmall för undervisning är uppdelad i fyra steg: 1. Undervisningsplanering 2. Reflektion 3. Analys 4. Nästa steg Källa: Skollagen "Uppdrag undervisning" av Källhage och Malm

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? 
  Vi ska ge förutsättningar för barnen att utveckla förståelse för samband i naturen och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Ge barnen möjlighet att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, förståelse för naturvetenskap samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Vi ska ge barnen förutsättningar att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

 • Varför?
  Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former både inomhus och utomhus. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att till exempel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten och att väcka barns nyfikenhet och upptäckarglädje.
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Experiment i olika former baserade på URs Tiggy Testar. Vi ska ta reda på vattens användningsområden, var vatten finns, vattens olika former (flytande, fast, gas), varmt och kallt vatten, flyter/sjunker, färg och vatten. Vi blandar in matematik genom att mäta och språk genom våra reflekterande samtal samt benämningar. Vi kommer arbeta med skapande genom bland annat sockermålning och att måla på is.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Vi kommer att dokumentera barnens individuella samt gemensamma utveckling genom att fotografera och anteckna barnens tankar/funderingar. Dokumentationen kommer att finnas tillgänglig på vår gemensamma plattform Unikum och på avdelningen. Under samlingarna kommer vi med hjälp av lärplattan titta på bilder och diskutera och reflektera över dokumentationen. 
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Alla barn i helgrupp och i mindre grupp
 • Av vem?
  Alla i arbetslaget har ansvar för genomförande, dokumentation och upprätthållandet av arbetet

 • Vad är målet med undervisningen?
  Vi ser att barnen tillägnat sig kunskap kring vatten när dom kan samtala om vattens användningsområden och kunskap kring fysikaliska fenomen när dom samtalar om vattnets form. Vi ser att barnen tillägnat sig kunskap kring hållbar utveckling när dom hushåller med vatten.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: