Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, mönster och talföljder

Skapad 2020-07-01 13:28 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
Hur kan du beskriva en kvadrat? Hur många hörn har den? Kan du fortsätta mönstret eller talföljden?

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Du ska kunna använda ämnesspecifika begrepp och symboler så som kvadrat, rektangel, cirkel, triangel och kunna använda de beskrivande orden vinkel, höjd, kant och hörn. 

Du ska kunna avbilda och beskriva geometriska objekt.

Du ska kunna konstruera geometriska mönster.

Du ska kunna göra enkla förstoringar och förminskningar.

 

Undervisning - arbetssätt

Vi laborerar med de olika geometriska formerna, bygger och undersöker dem.

Vi jämför och avbildar och använder beskrivande begrepp.

Vi konstruerar geometriska mönster som vi beskriver.

Vi övar på mönster i talföljder och beskriver dem. 

Vi förstorar och förminskar geometriska objekt i skala 1:2 och 2:1. 

Enskilt arbete och i grupp. 

 

 

Elevinflytande

Se läroplan

Bedömning

Din förmåga bedöms mot de konkretiserade målen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  GrSär lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel, triangel. Hur de avbildas och beskrivs, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  7-9
 • Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.
  Ma  7-9
 • Proportionella samband samt enkel förstoring och förminskning.
  Ma  7-9
 • Geometriska mönster och hur de kan konstrueras.
  Ma  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: