Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk & Matematik

Skapad 2020-07-01 14:06 i Solängen förskola Kungälv
Förskola
Vi vill väcka barnens intresse för bokstäver och siffror.

Innehåll

 

LÄRMILJÖ:  Bokstäver & Siffror

 

SYFTE: (Vad är tanken med miljön?)

 

Syftet med denna lärmiljö är att inspirera till att utveckla barnens intresse för bokstäver och siffror samt intresse för att läsa och räkna.

 

 

 

AKTIVITET:  (Vad gör barnen i miljön? Vad finns det för möjligheter till lust/lärande?)

 

Här finns utrymme för att uppleva bokstäver och siffror samt att skriva och räkna. Pussla bokstävspussel, spela spel där tärning används, sorterings samt räknematerial. Barnen kan också scanna qrkoder och på så sätt ta del av filmer om bokstäver och siffror.

 

Vi pratar om varför det är bra att kunna skriva/läsa och räkna.

 

 

 

MATERIAL: (Vad ska finnas i miljön?)

 

Här finns

 

·        namnlappar där barnen kan skriva av sitt namn

 

·        bilder på alfabetets alla bokstäver

 

·        magneter mad alfabetet

 

·        skrivböcker samt ”fyllaipapper” med bokstäver

 

·        pussel med alfabetet samt siffror

 

·        qrkoder med filmklipp om alfabetet och siffror

 

·        spel

 

·        sorteringsmaterial samt räknelådor

 

·        IPAD

 

 

 

UTVECKLINGSMÅL: (Vad vill vi att barnen ska utveckla och lära?)

 

Vårt mål är att barnen skall få en förståelse för att bokstäver skriver man och läser man samt siffror räknar man.

 

Vi vill också att barnen skall känna igen sitt namn, sin ordbild, samt kunna räkna till fem.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: