Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Ettan

Skapad 2020-07-01 17:33 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vad är en näringskedja? Vad är en livscykel? Hur kan en larv bli en fjäril? Vad händer i naturen under de olika årstiderna? Vad vet du om vatten? Varför ser månen olika ut vid olika tillfällen? Hur kommer det sig att vi har årstider? Hur gör man en naturvetenskaplig undersökning?

Innehåll

Se kopplingarna till läroplanen för att se syfte, innehåll och krav

 

Genomförande:

 

Du kommer få:

·    Ta del av genomgångar

·      Läsa anpassade faktatexter/texter och titta på bilder

·      Skriva egna faktatexter samt göra beskrivande bilder till

·      Samtala och diskutera

·      Arbeta med ord och begrepp

·      Göra naturvetenskapliga undersökningar

·      Träna på att ställa hypoteser

·      delta aktivt på genomgångar

·      Dokumentera dina undersökningar

·      Se filmer

 

Bedömning: 

Läs kopplingar till läroplanens kunskapskrav

Du bedöms flera gånger under läsåret. Du får alltid veta om du övar eller bedöms. Du kommer att få visa dina förmågor både genom muntliga och skriftliga redovisningar. Detta kan ske i grupper, helklass eller enskilt för mig. 

 

 

För att nå godtagbara kunskaper ska du: 

 

 • benämna årstiderna och vad som kännetecknar dem.
 •  visa exempel på ett djurs livscykel och förklara vad som händer
 •  benämna några djur och växter i närmiljön
 • använda bilder för att visa på näringskedjor
 • delta aktivt under lektionerna
 • dramatisera jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • berätta om vattnets olika faser.

 

 

För att nå mer än godtagbara kunskaper ska du: 

 • berätta om de olika årstiderna och hur man kan se årstidsväxlingar i naturen.
 • ställa relevanta frågor för att ta reda på saker om ett djur eller en växt.
 • förklara djurs och växters livscykler med hjälp av ord och bild.
 • förklara och ge exempel på några näringskedjor.
 • delta aktivt i diskussioner och samarbetsövningar.
 • förklara hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
 •  förklara varför vi har årstider och dag och natt med hjälp av bildstöd.
 • beskriva och förklara vattnets kretslopp med hjälp av naturvetenskapliga begrepp och din egen ritade bild.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: