Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren 2021. Vård- och omsorgsarbete 2, studieenhet 1.Arbetsmiljö inom vård och omsorg. Lagar inom vård och omsorg. Verksamhetsfält.

Skapad 2020-07-02 10:48 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Vård och omsorg
Det är viktigt att ha kännedom om vilka lagar som styr ditt arbete och om hur en god arbetsmiljö skall vara utformad för att du som personal skall orka ge en god vård- och omsorg..

Innehåll

Studieenhet 1

Arbetsmiljö inom vård och omsorg

Lagar inom vård och omsorg

Verksamhetsfält

 

Efter denna studieenhet ska du:

Ha kännedom om hur en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö utformas i vården.

 

Ha kännedom om gällande lagar och förordningar som säkerställer att vårdtagaren/brukaren erhåller en god, säker och kvalitativ omsorg/omvårdnad.

 

 

Genomgång/föreläsning

Arbetsmiljölagen inom vård och omsorg.

Landstingets och kommunens verksamhet

Repetition lagar och förordningar

 

 

Kurslitteratur

Vård- och omsorgsarbete 2, Monica Imborn och Britta Åsbrink. 2012. Sanoma Utbildning.

Kapitel 2, sidan. 16-25.

Vård- och omsorgsarbete 2, Monica Imborn och Britta Åsbrink. 2012. Sanoma Utbildning.

Kapitel 4, sidan. 40-64.

Vård- och omsorgsarbete 2, Monica Imborn och Britta Åsbrink. 2012. Sanoma Utbildning.

Kapitel 7, sidan. 93- 107.

Valfri referenslitteratur. Skall dock anges vid inlämning av uppgifter.

 

Bearbeta aktuell litteratur och föreläsningsmaterialet.Besvara sedan frågeställningarna i studiearbete 1, inför examinationstillfället som genomförs i grupp.  

 

Examination, se studiearbete 1.

 

 

 

 

Uppgifter

  • Studiearbete 1, VOMS 2

Matriser

Vår
Vård- och omsorgsarbete 2. Studieenhet 1

Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng. Kurskod: VÅRVÅR02

Ämne: Vård- och omsorg Kurser i ämnet Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng. Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng. Bygger på kursen Vård- och omsorgsarbete 1. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att planera, utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett empatiskt förhållningssätt samt tar ansvar för patienter och brukare, och för olika arbetsuppgifter. Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi för att minska skaderisken, för patienter och brukare samt personal. Användning av medicinteknisk och annan teknisk utrustning samt informationsteknik inom verksamheten, ska också ingå i undervisningen. 8. Kunskaper om arbetsmiljö samt lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö. 9. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet samt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation och ansvarsområden.
E
C
A
Ämnets Syfte
Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra samt arbeta på ett sätt som utgår från den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp i relation till biståndsbedömning eller vårdplanering.
Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven i samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp samt relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
Ämnets syfte
Kunskaper om arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer i samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö
Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö
Eleven ger flera exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: