Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system för transporter av personer, varor och produkter-v. 39-50

Skapad 2020-07-02 18:19 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 – 8 Teknik
Människor behövde något att hjälpa dem att flytta sig och sina varor från en plats till en annan sedan antiken. På landet använde man först djur för detta ändamålet. Detta utvecklades sedan för att använda vagnar och bilar efter att ha upptäckt hjulet. Man byggde även järnvägar och började använda lokomotiv och tåg. På havet utvecklades transportprocessen från en enkel träbåt till jättefartyg för att transportera passagerare och varor. I luften använde människor flygplan och helikoptrar för civila och militära ändamål. Utvecklingen och tillväxten fortsatte att inkludera rymdfarkoster som hjälpte människan att nå stora vetenskapliga fakta som är av stor vikt till människolivet. Den stora utvecklingen och tillväxten som världen nyligen har nått har lett till att man sparade tid och ansträngningar. Trots denna utveckling finns det dock vissa problem i moderna transportmedel som samtidigt har negativt påverkat människors liv.

Innehåll

 

OBS: Veckoplanering som ligger nedan i tabellform kan endast syns om man går in på datorn. Tyvärr kan den inte synas i mobilen via Appen Unikum family.

Syfte:

För att lära dig designa och bygga en modell från scratch till en färdig modell och träna därmed på att använda tänkande, informationssökning, dokumentation, redovisning och problemlösning.

 

Tidsperiod 

v. 39-50

 

Vad ska du lära dig under det här området?

 • Olika typer transportmedel
 • Förstå vad menas med de viktiga begreppen som infrastruktur, standardisering, löpande bandet, maglev, franchise och elhybridbil
 • Träna på en enkel elkoppling 
 • Träna på att dokumentera ditt arbete
 • Träna på att redovisa
 • Träna på problemlösning
 • Träna på att söka relevanta information

  

KOM IHÅG:

Det som ska lämnas in vecka 45 är följande:

 1. En färdig fungerande bil/husbil/ buss eller lastbil
 2. En färdig teknisk rapport (se mallen i Google classroom)

Det som ska lämnas in vecka 46 är följande:

 1. En färdig presentation om ett transportmedel (mallen läggs i Google classroom v.44)

Jag kommer att bedöma följande:

 • arbetsinsatser
 • kvalitet på det byggda transportmedlet samt design och finishing (finputsning)
 • teknisk ritningen och skissen (gäller endast åk 8)
 • kvalité på teknisk rapport
 • kvalité på presentation om ett transportmedel .
 • Redovisningsförmåga

Lycka till!

 

Vecka

Vad

Hur

V. 34 -35

 

Olika sorters transportmedel och en förklaring till följande begrepp:

 1. Infrastruktur
 2. Standardisering
 3. Löpande bandet
 4. Maglev
 5. Franchise
 6. Elhybridbil

 

Genomgång om olika sorters transportmedel

Och att göra uppgift 1 som handlar om att svara på relevanta frågor.

*Genomgången och uppgift 1 finns i Google Classroom.

V. 36-43

A- Bygg Moment:

(grupp arbete)

Ett par eller en grupp av tre elever (max) kommer att bygga en bil, husbil, buss eller en lastbil.

B-  Dokumentation av arbetet:

(enskilt arbete) 

Parallellt med arbetet ska varje elev enskilt och veckovis dokumentera sitt arbete i en teknisk rapport, mallen finns i Google classroom.

Att följa uppgift 2 där finns vilka material ska man använda och elkopplingsinstruktion.

Uppgiften och teknisk rapporten finns i Google Classroom)

OBS: Varje elev ska skriva sin egen teknisk rapport och har en kopia av mallen i Google classroom. 

Man behöver inte skapa ett eget dokument.

 

V. 44

höstlov

 

V. 45-46

Gör en presentation om ett transportmedel genom att svara på frågorna som finns i mallen.

(enskilt arbete)

 

Presentations mallen kommer att läggas i Google classroom v.44.

Mallen innehåller specifika frågor som var och en ska svara på.

V. 47-49

Redovisning

Varje grupp ska presentera sitt arbete för klassen.

V.50

Vi väljer den bästa, snabbaste och den snyggaste bil/bus, lastbil.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: