Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SYV - åk 1

Skapad 2020-07-04 11:25 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska
Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val (SKOLFS 2013; 180 s. 5). Vilka arbetar på vår skola? Under dessa lektioner ska du få fundera på och ta reda på vad olika vuxna på vår skola arbetar med.

Innehåll

 

Syfte i åk 1: Att eleverna lär sig vilka olika yrken som finns i vår skola. Ett led i att bli medveten om olika yrken i vårt samhälle inför kommande yrkesvägval.

Lektionerna ska fokusera på att eleverna ska upptäcka vilka yrken som finns på vår skola.

Eleverna ska få börja med att fundera över vilka yrken de tror att man kan ha när man arbetar på vår skola.

De ska sedan få intervjua de ett antal vuxna på skolan innan de sammanställer sin undersökning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: