Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 4 - Vatten och luft

Skapad 2020-07-06 11:34 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vilka ämnen är vatten uppbyggt av? Var kommer regnvattnet ifrån? Vad är bubblorna i läsken för något? Hur kan regn bli förorenat?

Innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

 • att veta vad en vattenmolekyl består av
 • att känna till vattnets olika former
 • att kunna beskriva vattnets kretslopp
 • att veta att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • att kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån
 • att veta vad luft är
 • att veta något om hur människan kan påverka vatten och luft

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 • ha genomgångar
 • läsa text och svara på frågor
 • ha demonstrationer
 • diskutera olika frågeställningar
 • se på film

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

 • aktivt deltagande på lektioner
 • muntliga läxförhör
 • skriftligt prov/diagnos i slutet av området

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Matriser

Ke
Ämnesmatris - Kemi 4-6 v2

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle"
Samtal och diskussioner
förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter i diskussioner som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du för diskussioner på ett sätt som till viss del för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt och fördjupar eller breddar dem.

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan"
Kunskaper
- förmåga att visa kunskaper om materiens uppbyggnad och andra kemiska sammanhang genom att ge exempel och beskriva dessa med hjälp av kemisn begrepp samt förmågan att berätta om några vetenskapliga upptäckter och deras betydelser för människans levnadsvillkor. - förmåga att resonera om materiens uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. - förmåga att resonera om mat, bränsle, kemikalier och andra produkter och relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du visar grundläggande kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du visar goda kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du visar mycket goda kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: