Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik årskurs 1

Skapad 2020-07-06 14:29 i Centralskolan Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundskola 1 Teknik
Under årskurs 1 kommer du att få hänga med in i teknikens fantastiska värld. Du kommer bland annat att få reda på vad teknik är och hur länge det har funnits teknik. Du kommer också att få bygga och konstruera en del och lära dig mer om hur en chromebook kan användas. Visst låter det spännande?

Innehåll

Syfte

 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet sätt.

Lärandemål

     Detta ska vi lära oss om

 • vad teknik är och var vi hittar den.
 • hur tekniken härmar naturen.
 • hur tekniken har förändrats över tid.
 • teknikens arbetssätt för att utveckla och pröva olika idéer.
 • hur man hanterar en dator.

 

Undervisning

 Så här ska vi arbeta för att nå målen

 • gemensamma genomgångar, diskussioner och övningar
 • titta på filmer om teknik, program ur serien "Typiskt teknik".
 • göra egna mindre enklare konstruktioner utifrån instruktioner
 • använda Chromebooks på olika sätt.
 • dokumentera med hjälp av skisser, texter och bilder

 Bedömning

Jag kommer bedöma din insats utifrån din förmåga att

 • delta aktivt i genomgångar, diskussioner och övningar.
 • förklara och berätta om vad teknik är och var den kan finnas.
 • pröva olika idéer för att bygga och konstruera enkla tekniska lösningar.
 • arbeta och hantera enkla funktioner på en Chromebook.
 • din förmåga att dokumentera ditt arbete

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik årskurs 1

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Identifiera tekniska lösningar
Du försöker med stöd ge exempel på tekniska lösningar i vardagen.
Du kan ge exempel på tekniska lösningar i vardagen.
Du kan ge exempel på flera olika tekniska lösningar i vardagen samt ge en förklaring till hur de kan ha uppkommit.
Analysera tekniska lösningar
Du försöker med stöd ge exempel på hur några tekniska föremål har förändrats över tid
Du kan ge exempel på hur några tekniska föremål har förändrats över tid
Du kan ingående beskriva hur några tekniska föremål har förändrats över tid
Konstruktion
Du försöker med stöd sätta samman delar till enkla konstruktioner
Du kan sätta samman delar till enkla konstruktioner.
Du kan sätta samman delar till enkla konstruktioner och kommer med idéer till utveckling.
Datorer
Du försöker med stöd ge något exempel på vad man kan använda en dator till. Du försöker med stöd hantera enkla funktioner på en Chromebook.
Du kan ge exempel på vad man kan använda en dator till. Du kan hantera enkla funktioner på en Chromebook.
Du kan ge flera exempel på vad man kan använda en dator till. Du kan hantera enkla funktioner på en Chromebook och kan göra enkla justeringar för att rätta till ev fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: