👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde Europa

Skapad 2020-07-07 09:27 i Dalabergsskolan Uddevalla
Europa är vår världsdel den har en rik historia och en stor dragningskraft på människor runt om vår värld. Sedan det Andra Världskriget tog slut har Europa med några få undantag haft välstånd och fred. Under hösten ska vi lära oss mer om vår världsdel, klimatet, länderna och människorna som lever där.
Grundskola 6 Geografi Svenska
Vi kommer att arbeta med Europas namngeografi, natur , Naturresurser, hur Europa har förändrats och hur människor bor och lever människor. Vi kommer att lära oss om olika länder och städer i Europa genom enskilt arbete och grupparbete. Vi kommer också att ha olika bedömningsuppgifter om Europa.

Innehåll

Det här ska du lära dig:

 • Hur jorden har förändrats genom olika naturkrafter.
 • Hur många världsdelar och kontinenter och hav det finns och på vilken kontinent Europa ligger.
 • Vilka naturresurser det finns i Europa
 • Vad länder och städer heter.
 • Hur du läser en karta.
 • Hur Europa är indelat.
 • Du ska arbeta med nyckelord som hör till tema området Europa.

Bedömning

 • Jag kommer att bedöma vad du kan genom prov, muntlig redovisning
 • Att du kan berätta vilka naturresurser det finns i Europa
 • Att du förstår hur Europa har förändrats genom tiderna
 • Att du kan länder och städer på en karta över Europa
 • Att du vet hur en karta ska användas 
 • Att du kan använda nyckelorden när du pratar och skriver om Europa
 • Att du deltar i undervisningen och gör ditt bästa.

Arbetssätt

 • Vi ska se på film om Europa
 • Läsa ur Puls geografi och arbeta med kartboken
 • Arbeta med arbetsblad till läroboken
 • Se presentationer om Europa
 • Ta reda på fakta om ett land i Europa
 • Redovisa det land du valt muntligt.

 

Matriser

Sv Ge
Geografi år 4-6

Formande och förändring av livsmiljöer

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
Natur- och kulturlandskap - grundläggande kunskaper
Du vet hur naturen ser ut i de olika delarna i Europa. Du visar dina det genom att på ett enkelt sätt resonera om vad som förändrar och formar jordytan, samt vilka konsekvenser det har för människor och natur.
Du har goda kunskaper om hur naturen ser ut i Europa och visar det genom för utvecklade resonemang om vad det är som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om hur naturen ser ut i Europa och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om vad som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Natur- och kulturlandskap - beskriva samband
Du kan beskriva enkla samband mellan hur landskapet ser ut och hur naturresurserna används. Du kan föra enkla resonemang om hur befolkningen är fördelad.
Du beskriver på ett utvecklat sätt samband mellan hur landskapet och naturresurser används och hur befolkningen är fördelad.
Du beskriver på ett väl utvecklat sätt de samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Du kan även använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett mycket väl fungerande sätt.

Geografiska undersökningar och resonemang

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
Undersöka omvärlden
Du kan använda kartan för undersöka hur det ser ut i världen. Du använder även andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder kartan för att undersöka hur världen ser ut. Du använder även andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Du använder kartan för att undersöka hur världen ser ut. Du använder även andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett mycket väl fungerande sätt.
Resonera kring källors användbarhet
Du kan föra enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan föra utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan föra välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika länder, bergskedjor och floder.
Du har goda kunskaper om Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på länder, och storleksrelationer mellan länder, bergskedjor och floder.
Du har mycket goda kunskaper om Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen och storleksrelationer mellan länder, bergskedjor och floder.

Miljö- och utvecklingsfrågor

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Människors levnadsvillkor
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.