Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering

Skapad 2020-07-07 09:53 i Solbackens förskola Malmö stad
Förskola
Vi kommer att arbeta med digitala verktyg i verksamhet för att barn ska utveckla sin förmåga att använda sig mer av digitala verktyg.

Innehåll

 

 

 

Bakgrund

 

Barngruppen visar ett intresse för iPad. De är nyfikna när vi introducerar nya saker och detta vill vi ta vara på. Digitalisering är ett nytt mål i den nya läroplanen för förskolan (lpfö18). Vi anser att barn behöver förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv.

 

Ur läroplanen Lpfö18: Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

Ur läroplanen Lpfö18: ” Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.”

 

VAD? 

 

Utgångspunkt Syftet och mål:

Vi vill väcka nyfikenhet, förståelse samt utöka kunskapen inom digitalisering, få den levande i vardagen och verksamheten. Barnen skall utveckla sin förmåga att hantera tillgången med digitala verktyg. Detta ska ske då barnen ska ges möjlighet för att utveckla kunskaper kring användning av digitala verktyg. Läroplanen säger att barnen skall ges möjlighet till att utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkelt teknik fungerar. Syftet är också att utveckla användningsområdet med olika digitala verktyg tex filma, fota, skapa sagor, samarbete, kommunikation, QR-koder. Barnen ska få en större förståelse kring digitala verktyg.

 

Förskolans läroplan:

 

·       intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

 

·       får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

 

·       skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

 

HUR?

Vi kommer att arbeta i mindre gruppen där vi kommer att dela upp barnen i tre grupper. Barnen ska få möjlighet att ta del av de olika digitala verktygen där pedagogerna får större möjlighet att både vara mer medforskande och uppmärksamma barnen i deras utmaningar. Vi kommer att dela upp barnen efter utveckling,intresse samt behov. För att vi ska uppnå målet med att barnen ska kunna skapa genom användandet av digitala verktyg så kan barnen exempelvis få vara med och skapa en berättelse som vi sedan ska filma/fotografera och klippa ihop till en saga. Vi kommer att regelbundet byta appar på våra lärplattor så att barnen få ta del av skrift, bild och symboler som de sedan kan använda i leken och att de vid ett senare skede kan starta diskussioner sinsemellan. För de allra minsta ska det ges möjlighet att utforska och lära sig att använda de digitala verktygen. Vi kommer även att tillgodose deras intresse för att spinna vidare på deras lärande och utveckling.

 

Material – digitala verktyg Miljö, rum, plats

Vi kommer att använda oss av innemiljön men vi kommer även att anpassa våra aktiviteter efter väderleken när vi ska befinna oss utomhus.

 

VARFÖR?

Skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

 

VEM?

Tidigare erfarenheter - vilka tidigare erfarenheter har barnen?

Vi upplever att de flesta har tillgång till telefon/ Ipad hemma. Våra barn är bekanta med QR-koder då vi haft det i verksamheten när de har lyssnat på musik samt att vi har en IKT-Ombud i vårt arbetslag som är till stor fördel och nytta. Vi har tidigare introducerat andra digitala verktyg som barnen visat stort intresse för.

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • en god och tillgänglig miljö utformas, med tillgång till såväl digitala som andra lärverktyg
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: