👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 4 Medeltiden

Skapad 2020-07-07 18:16 i Fredriksbergsskolan Linköping
Medeltiden - - År 1050-1523. Från Svea rikets grundare Birger Magnusson (Birger Jarl) till Gustav Vasa, Vasatidens start.
Grundskola 5 Historia
På medeltiden var nästan alla människor bönder, men det växte upp allt fler kyrkor, borgar och städer i Norden. Vi ansluter oss till medeltiden i och med kristnandet från år 1050 och tiden varar fram till Gustav Vasa blir kung år 1523.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att du som elev utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som historiska bildning och historiemedvetande.  

Genom undervisningen i ämnet historia ska; 

 • Du ska utveckla kunskaper om hur det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid,  och hur det också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • Du ska utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 • Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
 • Du ska få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift och bilder. 

Centralt innehåll

  • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom handel och migration, medeltidens handelssystem.
  • De nordiska staternas bildande.
  • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt 
   konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper. 
  • Exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.

Viktiga begrepp inom temat - Medeltiden

påven, stormän, nunnor, digerdöden, adel, biskopar, borgare, kloster, köpmän, hantverkare, kyrka, skatt, munkar, fogde, borgare, de fyra stånden, Hansan

Mål med arbetsområdet Medeltiden

Mål för arbetet med Medeltiden 
Du ska kunna och ska känna till:

* Kyrkans betydelse och makt över folket.

* Hur livet i ett kloster fungerade.

* Viktiga och betydelsefulla personer

* Hur städer började växa fram.

* Viktiga begrepp.

* Lag och ordning i samhället under medeltiden.

* De fyra stånden och vad de innebar.

* Vad Hansan var.

* Vilka länder som ingick i Kalmarunionen.

Arbetssätt

På det här viset kommer vi att arbeta:

   • Lära oss viktiga ord och begrepp
   • Läsa och diskutera texter i läroboken.
   • Se på filmer och dokumentärer och anteckna fakta, t.ex tankekarta.
   • Svara på frågor muntligt och skriftligt
   • Arbeta med tankekartor och stödord
   • Skriva egna frågor till texter
   • Redovisa i form av text och bild
   • Eget fördjupningsarbete

 

 

 

 

Bedömning

Jag bedömer;

- Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp

-Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under medeltiden och hur det har påverkat vår tid.

Det här visar du i - diskussioner kring filmer och läsning och genom dina egna arbeten om Medeltiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Du kan sätta ut medeltiden på en tidslinje. Du vet hur länge och under vilka år medeltiden varade.
 • Hi  E 6
Du sätter ut medeltiden på rätt ställe på en tidslinje, men är osäker på årtalen.
Du sätter ut medeltiden korrekt på en tidslinje. Du vet när Medeltiden började och slutade.
Du vet hur kristendomen infördes i Norden och vad det har haft för betydelse i Sverige. Med hjälp av stödord kan du skriva och berätta.
 • Hi  E 6
Du redovisar det grundläggande om kristendomens införande. De mesta av dina fakta stämmer. Du skriver på ett enkelt vis och endast huvuddragen kommer med.
Du redovisar fakta och förklaringar på ett sätt som visar att du förstått de viktigaste sambanden och sammanhangen korrekt.
De fyra ståndens levnadsvillkor under medeltiden.
 • Hi  4-6
Du vet vad alla stånden heter och kan nämna något om hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan beskriva hur de levde. Du kan göra någon jämförelse mellan stånden och peka på någon likhet och skillnad mellan stånden.
Du vet hur de första städerna uppkom under medeltiden och hur de var uppbygga.
 • Hi  4-6
Du har på ett enkelt sätt kunna beskriva de medeltida städernas uppkomst och uppbyggnad.
Du har detaljerat kunnat beskriva de medeltida städernas uppkomst och uppbyggnad.
Du kan beskriva några viktiga personer under medeltiden. Du kan även förklara vilken betydelse dessa personer fick för samtiden och framtiden.
 • Hi  4-6
Du har visat grundläggande kunskaper om viktiga personer under medeltiden.
Du har visat goda kunskaper om viktiga personer under medeltiden.
Handel
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du vet vad Hansan var och varför den skapades.
Du vet vad Hansan var och varför den skapades. Du kan med egna ord beskriva vad Hansan fick för betydelse för kultur och handel i Sverige.
Jämförelser av levnadsvillkor mellan vikingatid, medeltid och nutid.
 • Hi  4-6
Du kan enkelt beskriva några likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under vikingatid, medeltid och nutid.
Du kan beskriva relativt väl flera likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under vikingatid, medeltid och nutid.
Kyrkans och klostrens ställning i samhället.
 • Hi  4-6
Du kan på ett enkelt sätt förklara kyrkans och klostrens roll i samhället under medeltiden. Du kan också använda något begrepp av som hör till kyrkan och klostren.
Du kan förklara kyrkans och klostrens roll i samhället under medeltiden relativt väl. Du kan också nämna olika arbetsuppgifter man hade inne i klostren och kyrkan. Du kan även nämna och använda dig av några begrepp som hör till kyrkan och klostren.