Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära- åk9- V. 34-43

Skapad 2020-07-07 23:15 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 9 Teknik
Mycket som förr gjordes manuellt sköts numera av elektronik, som blivit ett av de viktigaste hjälpmedlen i modern teknik. En extra finess är at man med samma metoder kan tillverka både elektroniska och mekaniska komponenter. Idag används elektronik inom snart sagt alla områden, och i vårt vardagsliv möter vi den ständigt. Den finns i telefoner, datorer, radio, TV och i olika sammanhang. Plus teknik-natur och kultur

Innehåll

OBS: Veckoplanering som ligger nedan i tabellform kan endast syns om man går in på datorn. Tyvärr kan den inte synas i mobilen via Appen Unikum family.

Tidsperiod:

V. 34-43 

Området handlar om:

Vi kommer att arbeta med området ellära, området omfattar följande:

 • Grundläggande ellära
 • Ohms lag och storheterna (spänning, ström, resistans och effekt), deras enheter och beteckningar.
 • Olika elektriska komponenter som (resistor, kondensator, transistor, termistor, strömbrytare, spänningskälla, lampa, lysdiod och diod), deras symboler, funktioner och användningar.
 • Hur läser man av färgkoderna på en resistor (motstånd)
 • Ledare och isolator
 • Likström och växelström
 • Serie-och parallellkoppling, vi använder oss av mikrokontrollern: Arduino Uno R3 vid praktisk tillämpning.
 • Lite matematik relaterad till Ohms lag och effekt

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Området innefattar nio lektioner med genomgångar, filmer och fyra huvud uppgifter.

Området slutas med ett prov v. 43, en vecka innan höstlovet.

Vecka

Vad

Hur

V. 34-35

Olika elektriska komponenter deras symboler, funktioner och användningar.


Exempel på elektriska komponenter är (resistor, kondensator, transistor, termistor, strömbrytare, spänningskälla, lampa, lysdiod och diod),


Genomgångar


och att göra uppgift 1- elektriska komponenter

V. 35-36

Hur läser man av färgkoderna på en resistor (motstånd)

Genomgångar

och att göra uppgift 2- resistor färgkod

v. 37-39

Ohms lag och storheterna (spänning, ström, resistans och effekt), deras enheter och beteckningar.

Lite matematik relaterad till Ohms lag och effekt

Genomgångar

och att göra uppgift 3-

Ohms lag

v. 40-42

Serie-och parallellkoppling, vi använder oss av mikrokontrollern: Arduino Uno R3 vid praktisk tillämpning.

Ledare och isolator

Likström och växelström

Genomgångar

och att göra uppgift 4- Serie- och parallellkoppling

V.43

prov

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: