Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi år 4 " Vad är allting gjort av?"

Skapad 2020-07-08 10:35 i Fredriksbergsskolan Linköping
Grundskola 4 Kemi
Utifrån Boken om Fysik och Kemi kommer vi att arbeta med Tankar kring en brasa. Vad är allting gjort av? Vart tar allting vägen? 

Innehåll

Syfte: att kunna använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Undervisning: Vi kommer att läsa om våra grundämnen, atomer och molekyler, undersöka olika modeller och egenskaper hos olika material.  Vi kommer se filmer och svara på frågor. Vi kommer även att träna på att skriva en vetenskaplig rapport. 

 

Bedömning

Kommer att ske löpande samt genom ett prov.

Du ska muntligt eller skriftlig kunna förklara:

- vad atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar är.
- berätta om olika uppfinningar och deras betydelse för oss idag.
- undersöka olika material för att sedan kunna sortera dem efter olika egenskaper och förklara varför du valt att sortera dem på detta sätt.
- förklara vad det fanns för material förr i tiden och vad det finns idag.
- förklara vad det eviga kretsloppet är, och vad du kan göra för hjälpa naturen i detta kretslopp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Ke  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6

Matriser

Ke
Tankar kring en brasa

På väg...
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Din förmåga att använda kemins begrepp när du beskriver, förklarar och resonerar kring kemiska samband. - Vad är allting uppbyggt av?
Du har grundläggande kunskaper om att allt är uppbyggt av atomer som sitter ihop i molekyler som i sin tur bildar grundämnen och kemiska föreningar. Du visar din kunskap genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. ex. Allt är uppbyggt av atomer. Atomerna sätts ihop på olika sätt och bildar olika ämnen. ex. Antyder att atomer finns kvar när ved brinner.
Du har goda kunskaper om att allt är uppbyggt av atomer som sitter ihop i molekyler som i sin tur bildar grundämnen och kemiska föreningar. Du visar din kunskap genom att förklara och visa på enkla samband mellan begreppen med relativt god användning av kemins begrepp. ex. Två eller flera atomer som sitter ihop kallas molekyler. Molekylerna/atomerna kan sätta sig ihop och bilda grundämnen och kemiska föreningar. ex. Visar tydligt att atomer finns kvar när ved brinner och att de bildar nya ämnen.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp. ex. Grundämnen innehåller ett slags atomer, exempel på ett grundämne är syre. Kemiska föreningar innehåller två eller flera olika atomslag exempel på en kemisk förening är vatten. ex. Visar att atomer finns kvar i nya konstellationer som koldioxid och vatten.
Din förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Vilken förpackning väljer du?
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter om vilken förpackning du skulle välja på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter om vilken förpackning du skulle välja på ett sätt som för diskussionerna framåt.
.Ställer frågor och framför och bemöter åsikter om vilken förpackning du skulle välja på ett sätt som l för diskussionerna framåt, fördjupar och breddar dem.
Din förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi (I detta första arbetsområde kommer vi göra enkla undersökningar, därav ingen nivå 2 och 3)
Du kan genomföra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du gör enkla dokumentationer av undersökningar i text och bild.
Du kan genomföra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du gör enkla dokumentationer av undersökningar i text och bild.
Du kan genomföra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du gör enkla dokumentationer av undersökningar i text och bild.
Berättar om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor. Hur kemin har ändrats från magi och mystik till vetenskap.
Berättar om några naturvetenskapliga upptäckter och hur dessa inneburit att kemin ändrats från magi och mystik till en vetenskap.
Berättar om några naturvetenskapliga upptäckter och hur dessa inneburit att kemin ändrats från magi och mystik till en vetenskap.
Berättar om några naturvetenskapliga upptäckter och hur dessa inneburit att kemin ändrats från magi och mystik till en vetenskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: