Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden åk 5

Skapad 2020-07-08 11:20 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Vasatiden
Grundskola 5 Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu börjar en ny tid i Sverige. Den varar mellan åren 1523-1611 och kallas för Vasatiden. Vi ska arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Den 6 juni 1523 kröns Gustav Vasa till kung och på midsommarafton samma år rider han i Stockholm som Sveriges nya regent. Under 1500 talet styr han Sverige och förändrar mycket. Sverige blir protestantiskt och kyrkans makt minskar. Landet blir också ett arvsrike och efter Gustav Vasas död tar Vasasönerna över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

 Hur ska vi arbeta?

 • Se på filmer.
 • Läsa och lyssna på faktatexter som handlar om Vasatiden och arbeta med uppgifter som hör till.
 • Resonera kring händelser och om personer som hör till 1500-talet.
 • Träna på historiska begrepp.
 •  Källkritik

Vad ska du lära dig?

 • Känna till hur Gustav Vasa tar makten och hur han och hans familj styr Sverige. 
 • Känna till hur män, kvinnor och barn levde under Vasatiden och jämföra med nutida förhållanden.
 • Känna till hur kyrkan utvecklades och varför detta skedde.
 • Kunna några historiska begrepp som är typiska för Vasatiden.
 • Känna till olika historiska källor, som till exempel materiella källor och skriftliga källor.

Hur ska du visa att du lärt dig?

Vi utvärderar arbetet muntligt och med korta skriftliga avstämningar. Du ska visa dina kunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer under 1500-talet, din förmåga att använda historiska begrepp,att kritiskt granska och fundera kring de källor vi ser och möter från Vasatiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Träna inför prov i historia v. 49

 • Podd-läxa v. 49

 • Läsläxa v.46-48

Matriser

Hi
Vasatiden

Behöver kompletteras
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Faktakunskaper om vasatiden
Har kunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer under Vasatiden.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer under Vasatiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer under Vasatiden.
Resonemang
För resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under Vasatiden.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar under Vasatiden.
Likheter och skillnader
Kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och visa på likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du visar dina kunskaper om Vasatiden genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Du visar dina kunskaper om Vasatiden genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Begrepp
Kan använda historiska begrepp på rätt sätt i sina arbeten, vid studier av fakta, användande av källor samt i resonemang.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Källkritiskt tänkande
Du har ännu inte visat förmågan inom detta område
Du kan resonera källkritiskt på ett enkelt vis.
Du kan resonera källkritiskt på ett utvecklat vis.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: