Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Eldorado 5A ht åk 5

Skapad 2020-07-09 15:10 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Eldorado 5A, kapitel 1
Grundskola 5 Matematik
Det här är ska du lära dig i matematik under hösten åk 5.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

För att kunna ta sig fram i trafiken som cyklist så räcker det inte med att träna och lösa uppgifter vid ett datorprogram utan man måste både kunna regler och lagar samt träna praktiskt på att cykla i trafiken. Samma sak gäller matematiken. Eleverna måste få möjlighet att förstå matematikens uppbyggnad, lära sig regler och lagar, träna matematik i skolan och bli medvetna om matematiken i vardagen.

Vad ska du lära dig?

Syftet med undervisningen är att eleverna ska ha verktyg, självförtroende, nyfikenhet och mod för att vilja och våga möta nya problem.

Kapitel 1, Algebra, uttryck, ekvationer och mönster

Kapitel 2, Tiondelar, hundradelar, längdenheter och procent

Kapitel 3, Geometri, vinklar och area

Kapitel 4, problemlösning och enheter

Hur ska vi arbeta?

·         Gemensamma genomgångar

 

·         Matteprat där vi löser uppgifter tillsammans

 

·        Arbete i par och enskilt

 

·        Lyssna på genomgångar

 

·        Delta när vi löser uppgifter tillsammans och i par

 

·        Samtala och redogöra för hur jag tänker när jag löser olika uppgifter

 

·        Arbeta framåt på egen hand

Hur ska du visa att du lärt dig?

Vid bedömning så tittar inte lärare bara efter rätt svar utan även vägen fram till svaret och hur de motiverar sina val av metoder och strategier. Eleverna bedöms hela tiden och inte bara efter en slutprodukt. Det är för att eleverna hela tiden ska kunna utvecklas.

Eleverna kommer under terminen att bedömas genom:

 • ·         fördiagnoser,
 • o     observationer,
 •  
 • ·         delaktighet under lektionen,
 •  
 • ·         diskussioner och samtal,
 •  
 • ·         diagnoser,
 •  
 • ·         prov,
 • ·        elevernas egna utvärderingar.

Eleverna kommer att bedömas utifrån de fem förmågorna i kursplanen och ni ser vilken förmåga vi arbetar med under varje del i matrisen nedan.

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Kapitelavstämning matte v. 49

 • Ma-läxa v. 48

 • Ma-mål

Matriser

Ma
Eldorado 5A

Kapitel 1 Algebraiska uttryck, ekvationer, likhet, jämvikt och mönster

Behöver kompletteras
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Numeriska och algebraiska uttryck
Tolka, skriva och hantera enkla numeriska uttryck.
Kunna prioriteringar av räknesätt, att multiplikation och division beräknas före addition och subtra ktion om ingen parentes finns.
Använda parentes i enkla uttryck och beräkna den först.
Veta att en bokstav i algebra står för ett tal och att t.ex. 2a innebär 2 x a.
Sätta in olika värden för en bokstav och beräkna uttryckets värde.
Veta att en bokstav i ett uttryck alltid har samma värde, men att bokstaven kan ha ett annat värde i ett annat uttryck.
Förenkla uttryck som 3a + b + 4 - 2a + 4b till a + 5b + 4.

Likheter - ekvationer rubrik

Behöver kompletteras
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Välja rätt symbol mellan två uttryck, Betydelsen av tecknen = och ≠
Välja tal och räknesätt så att två uttryck utgör likheter.
Veta att en bild eller bokstav har samma värde i ett visst uttryck, men kan ha andra värden i andra uttryck.
Lösa enkla ekvationer, t.ex. 3x+500=800.
Skriva enkla ekvationer vid problemlösning, med x för det obekanta.

Mönster

Behöver kompletteras
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Bestämma regler i enkla talföljder och fortsätta dessa.
Fortsätta enkla talföljder med givna regler med två räkneoperationer, t.ex. x 2 + 1
Beskriva, lägga och rita fler figurer i ett växande mönster.
Veta att bokstaven n kan representera en valfri figur i ett växande mönster.

Kapitel 2 Tiondelar och hundradelar och längdenheter. Procent

Behöver kompletteras
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Namnge, rita, visa och förklara bråk med tiondelar och även i blandad form. Positionens betydelse.
Tiondelar och decimaltal på tallinjen.
Förståelse av sambandet mellan tiondelar i bråkform och i decimalform.
Kunna läsa, skriva och visa decimaltal med tiondelar.
Kunna använda tiondelar vid cm och mm, samt vid liter och deciliter.

Procent

Behöver kompletteras
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Veta att ordet procent betyder hundradel och att det anges med symbolen %.
Förklara sambandet mellan bråkform, decimalform och procentform vid en hel, en halv, en fjärdedel och en hundradel.
Tolka och visa 100%, 50%, 25% vid helheter och antal.
Räkna med procenttalen ovan och då använda huvudräkning och räkna 50% som hälften och 25% som en fjärdedel, dvs. hälften av hälften.
Räkna ut reapris genom att subtrahera nedsättningen i procent från det ursprungliga priset.

Kapitel 3, vinklar, area och geometriska kroppar, tredimensionella.

Behöver kompletteras
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Beräkna vinklar, mäta vinklar med gradskiva, rita vinklar med hjälp av gradskiva och linjal.
Veta att vinkelsumman i en triangel är 180 grader och i en fyrhörning 360 grader.
Kunna begreppen bas, höjd och diagonal.
Kunna rita ut bas och höjd i trianglar, parallellogrammer, rektanglar och kvadrater.
Kunna rita diagonaler i månghörningar.

Area

Behöver kompletteras
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jämföra area.
Beräkna area med hjälp av rutor.
Uppskatta area för oregelbundna figurer.
Beräkna arean av några fyrhörningar och av trianglar.
Använda areaenheten cm2. Känna till areaenheterna m2 och dm2.

Geometriska kroppar, tredimensionella.

Behöver kompletteras
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunna beskriva tredimensionella figurer och geometriska kroppar och deras egenskaper.
Kunna föreställa sig och rita hur enkla föremål och klossbyggen ser ut från olika håll.
Kunna namnge de geometriska kropparna klot, kon, cylinder, kub, rätblock, pyramid och prisma, samt beskriva deras egenskaper, likheter och skillnader.

Kapitel 4, Textuppgifter, söka fakta. Problemlösningsstrategier. Decimaltal, x och / med 10, 100 och 1000.

Behöver kompletteras
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunna tolka textuppgifter och avgöra vilka fakta som behövs för att lösa dem.
Hitta önskad fakta, dels i tabeller, dels i faktatexter.
Kunna välja räknesätt, samt effektiva metoder och strategier.
Kunna föra ett matematiskt resonemang kring uppgifter och motivera val av räknesätt och metoder.
Reflektera över olika lösningars rimlighet.

Problemlösningsstrategier

Behöver kompletteras
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Behärska olika problemlösningsstrategier som Rita och lös, Uteslutning, Lös en enklare uppgift först och Börja bakifrån.
Välja en passande strategi till varje uppgift.
Kunna redovisa och motivera sina lösningar utifrån kunskapskraven.
Kunna formulera problem som passar för de olika strategierna.

Decimaltal, x och / med 10, 100, 1000

Behöver kompletteras
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Decimaltal och multiplikation med 10, 100 och 1000.
Decimaltal och division med 10, 100 och 1000.

Mätning, enheter

Behöver kompletteras
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunna enhetsomvandling vid längd, volym (liter) och massa.
Kunna förklara samband mellan decimalsystemet och enhetsrutor vid längd, volym och massa.
Välja lämplig enhet vid påståenden, t.ex. "En bil väger ungefär 1 200 ____"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: