Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA grupp 1 - kvalitetsgruppen

Skapad 2020-07-13 13:49 i Gemensamt förskola i Båstad Båstad
Förskola
Under läsåret 20/21 ämnar vi nå ett förändrat kunnande inom det systematiska kvalitetsarbetet. I utvärderingen från 19/20 så ser vi ett behov av att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, dels med fokus på reflektion och analys men också den pedagogiska dokumentationen för att få syn på barngruppens förändrade kunnande.

Innehåll

Enhetens mål :

- Ett SKA arbete som stödjer arbetslagets utveckling för en högre kvalitet av det systematiska kvalitetsarbetet

 

Målkriterier

- pedagogisk dokumentation används som verktyg för att synliggöra barnets/barnens förändrade kunnande/lärprocesser, intresse och erfarenhet.

- målstyrd planering - pedagogiska planeringar i UNIKUM

- tydlig reflektion och analys i SKA

- SKA löpande i Unikum och delårsrapportering i Projekt mall

- ha en röd tråd i SKA arbetet

 

Vetenskaplig teoretisk bakgrund

"För att komma närmare målet behöver man alltså hjälpas åt. man behöver arbeta med varandra och utvecklas genom ett teamlärande, vilket är Senges fjärde disciplin. Men för att det ska bli möjligt krävs det att alla förstår den gemensamma visionen, att den uppfattas som realistisk och rimlig och att den är väl förankrad i organisationen." Riddersporre och Erlandsson (red) - Upplyftande ledarskap i skola och förskola (2016)

 

Strategier

- projekterande arbetssätt

- kollegialt delande/lärande

- trippellogg i SKA 1 - Det synliga barnet av Martina Lundström

 

 

Miljö och material

- teknik som stödjer våra processer

 

Dokumentation

- SKA (arbetslagens) dokumenteras löpande i Unikum och delårsrapportering i Projekt mall

- SKA 1 kvalitetsgruppens arbete dokumenteras fortlöpande i denna planering

- personalens förändrade kunnande inom SKA dokumenteras vid läsårets början och slut.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,
  Lpfö 18
 • genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: