Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Draken Bertas experiment

Skapad 2020-07-15 06:46 i Knekten förskola Flen
Förskola
Arbete med Draken Berta och olika experiment på avdelning med barn i ålder 1-3 år. Experiment i förskolan är ett sätt att stimulera barnens nyfikenhet för naturvetenskap. Experimenten handlar inte om att barnen ska förstå allt vad som sker utan det viktigaste i det är att barnen får samla erfarenheter; fascineras, uppleva, ifrågasätta, klura och skapa tillsammans (Lättman-Masch m.fl 2014)

Innehåll

Från förskolan Knektens verksamhetsplan:
I december 2020 ska förskolan Knekten aktivt ha utvecklat arbetet med synligt lärande. Detta för att barnen ska få möjlighet att upptäcka sitt eget lärande. 

Bakgrund/Syfte (Varför har vi valt att arbeta med detta?)
Vi vill väcka nyfikenhet och introducera teknik för barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Det tänker vi att vi kan göra genom att utforska experiment på olika sätt.

Nulägesbeskrivning: (Vad vet/intresserar sig barnen för nu?)

Vi har haft ett fåtal experiment med barnen vilket vi då uppmärksammat att det har fångat barnens intresse. De experiment som innehåller vatten har vi sett fångar de yngre barnen lättare.

 

Mål (Vilket lärande tänker vi att detta ska leda till?)

Att barnen ska få en bild av enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Att kunna ställa hypoteser - vad tror du? Varför?

 

Hur introducerar vi målet för barnen?

Under första tillfället kommer Berta presentera sig och barnen får presentera sig för Berta. Berta kommer även få presentera målen.

 

Övergripande arbetsområden/arbetssätt

En dag var 4:e vecka kommer Hallonet arbeta med experiment utifrån draken Berta. Berta kommer ha med sig en kortare historia som resulterar i ett experiment.

 

Hur pratar vi med barnen om vad de lärt sig i aktiviteten?

I slutet av varje planerad aktivitet ska pedagogerna ställa frågan Vad har vi gjort idag? till barnen.

Vi följer upp barnens svar och ställer ytterligare öppna och utmanade frågor.

Vid frågor under aktivitetens gång väntar vi in barnens tankar och funderingar.

 

Dokumentation

Vi fotograferar/filmar varje aktivitet.

Vi skriver ner barnens tankar/funderingar/frågor under varje aktivitet.

Hur gick aktiviteten? Vad fångades barnen av? Vad var de extra intresserade av? Vad pratade barnen om? Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Vi skriver ner i reflektionerna i varje lärloggsinlägg.

 

Uppföljning/Utvärdering

Vi följer upp och reflekterar kring veckan som gått och de aktiviteter vi utfört på pedagogernas reflektionstid varannan måndag. Vi tänker också framåt; hur vi ska arbeta vidare utifrån barnens tankar och intressen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: