Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering

Skapad 2020-07-17 12:20 i Backen Dibber Sverige AB
Förskola
Digital-doris En introduktion kring till digitalisering och teknik i förskolan.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut?
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
 •  
 • Varför?

Syftet undervisningen är att ge alla barn likvärdiga förutsättningar gällande digitala läromedel samt att erbjuda barnen ett nytt sätt att förstå, utforska och tänka kring teknik och digitalisering. Vi vill skapa en interaktion mellan barn och det digitala verktyget där barnen är producenter snarare än passiva mottagare.

 • Hur ska undervisningen genomföras?

Undervisningen kommer att ske i mindre arbetsgrupper för barnen på Blåklint. Vi kommer att introducera programmering, först analog sedan digital med hjälpt av blue-bot. Vi kommer även att arbeta med källkritik. 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Reflektionen sker tillsammans med barn och pedagoger. Tanken är att reflektioner sker med hjälp av dokumentation i form av bilder och text, där vi tillsammans med barnen kan gå igenom samt tänka kring erfarenheter och upplevelser.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Undervisningen kommer att ske i mindre arbetsgrupper för barnen på Blåklint.  

 • Av vem?

Genomförandet och dokumentationer sker av pedagoger på Blåklint. Dokumentationen ska ske vid varje undervisningstillfälle för att kunna se barnens progressioner.

 • Vad är målet med undervisningen?

Målet med denna undervisning är att ge varje barn dom bästa möjligheterna att utvecklas samt skapa sig en erfarenhet för livet.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: