Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 3

Skapad 2020-07-20 12:27 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 3 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.

Innehåll

Målet med undervisningen

 

Du ska:

 • Kunna framställa bilder genom att använda olika tekniker och material
 • Kunna diskutera olika typer av bilder
 • Ha kännedom om någon känd konstnär och något av dennes alster

 

 

Undervisning

Vi kommer att använda oss av olika typer av tekniker och verktyg vid målning. 

Vi kommer att diskutera och jämföra olika typer av bilder.

VI kommer att prata om några kända konstnärer och deras verk. 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

 

 • Att du kan framställa bilder genom att använda olika tekniker
 • Att du kan diskutera olika typer av bilder
 • Att du har kännedom om någon känd konstnär och något av dennes alster

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Bild år 3

>>>>>
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan framställa bilder genom att använda olika tekniker och material
 • Bl  1-3
 • Bl  E 6
Du kan med stöd framställa bilder med någon teknik eller något material
Du kan på ett enkelt sätt framställa bilder med någon teknik eller något material
Du kan framställa bilder och använder då olika tekniker och material
Du kan diskutera olika typer av bilder
 • Bl  1-3
 • Bl  E 6
Du kan med stöd diskutera olika bilder på ett enkelt sätt
Du kan diskutera olika bilder på ett enkelt sätt
Du kan diskutera olika bilder
Du har kännedom om någon känd konstnär och något av dennes alster
 • Bl  1-3
 • Bl  E 6
Du kan med stöd känna till någon känd konstnär eller något känt alster
Du känner till någon känd konstnär eller något känt alster
Du känner till någon känd konstnär och något av dennes kända alster
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: