Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Tala, samtala och lyssna åk 2

Skapad 2020-07-20 12:21 i Västra Berga skola Helsingborg
Tala om vardagen, samtala med kompisar och berätta för någon. Lyssna aktivt.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att öva oss på att lyssna, tala, samtala och lyssna.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska:

 • aktivt lyssna när andra pratar. 
 • aktivt delta i olika diskussioner.
 • berätta något du varit med om så att budskapet framgår tydligt.
 • redovisa något du lärt dig så att andra kan följa och förstå.

 

Se syfte och kunskapskrav nedanför

 

Undervisning

Under arbetet kommer vi att:

 • ha gemensamma diskussioner om olika ämnen.
 • redovisa olika arbeten
 • tala, berätta och återberätta i olika grupper.
 • träna oss på att lyssna aktivt genom att ställa frågor till och svara på frågor från den som pratar.

 

Bedömning

Under arbetet kommer vi bedöma din förmåga att:

 • lyssna när andra pratar
 • delta i olika diskussioner
 • berätta om något du varit med om
 • redovisa något du lärt dig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Tala, samtala och lyssna åk 2

>>>>>
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att:
Tala
Du kan med hjälp berätta något för en grupp på ett enkelt sätt.
Du kan berätta något för en grupp på ett enkelt sätt.
Du kan berätta något för en grupp på ett tydligt sätt.
Förmågan att:
Samtala
Du deltar i samtal.
Du deltar i samtal, kan lyssna och ställa frågor.
Du ställer frågor under samtalets gång och framför egna åsikter.
Förmågan att:
Lyssna
Du kan lyssna på och arbeta utifrån en enkel instruktion.
Du kan lyssna på och arbeta utifrån en instruktion i flera led.
Du kan lyssna på och och arbeta utifrån instruktioner i flera led och dessutom kan du ge instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: