Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning Åk7

Skapad 2020-07-22 16:29 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Matematik
Var kommer våra siffror ifrån? Hur många tal finns det på tallinjen? Vad händer med talen när man mulitplicerar eller dividerar dem med 10 eller 100?

Innehåll

Mål med arbetet

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)
• föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

• Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.
• Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.
• Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetsgång

• Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
• Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
• Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
• Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

 • förstå matematiska begrepp
 • använda symboler, formler och matematiska uttrycksformer
 • välja och använda strategier och metoder
 • göra beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter och matematiska problem
 • föra och följa matematiska resonemang

...inom området. Detta görs löpande under passen och utvärderas efter mattekollen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Grundmatris förmågorna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begreppsförståelse
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Du har vissa kunskaper om begreppen men behöver stöd med hur de kan användas eller beskrivas.
Du har grundläggande kunskaper om de flesta begreppen och förstår oftast hur dessa används i kända situationer.
Du har mycket goda kunskaper om begreppen och är säker på hur dessa används i såväl kända som okända situationer.
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Du har vissa kunskaper men behöver stöd med att välja och att använda fungerande matematiska metoder på rutinuppgifter.
Du kan oftast välja lämplig metod och använder denna på ett sätt som oftast ger ett acceptabelt svar på rutinuppgifter.
Du väljer lämplig metod utifrån uppgifternas karaktär.
Väljer fungerande, generella och effektiva metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Problemlösning
Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används att lösa problem
Du har vissa kunskaper men behöver stöd för att lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till.
Du kan lösa något problem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till.
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser
Du motiverar väldigt kort ditt resonemang. Resonemanget är någorlunda korrekt.
Du motiverar dina resonemang på ett sätt som är möjligt att följa. Resonemanget är korrekt.
Du motiverar dina korrekta resonemang på ett matematiskt sätt.
Du underbygger och motiverar dina resonemang på ett matematiskt sätt. Du visar en säkerhet i dina slutsatser och analyser.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning och användning av matematiska uttrycksformer
Du har svårt med att visa hur du tänker och behöver stöd med att förklara och att redovisa dina lösningar.
Dina redovisningar går att följa men saknar ibland vissa steg. Du använder oftast ett matematiskt språk.
Dina redovisningar går att följa och innehåller alla steg. Du använder ett bra matematiskt språk.
Dina redovisningar innehåller alla steg samt är tydlig och strukturerad. Du använder med säkerhet ett korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: