Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen år 4

Skapad 2020-07-22 16:58 i Ankarskolan Varberg
Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med bytesdjur? Får man tälta var man vill? Detta är några av de frågor vi kommer leta svaret på i arbetet med skogen.
Grundskola 4 Biologi
Under temat "Skogen" lär vi om hur våra skogar ser ut och hur djur och växter samspelar. Vi går ut i skogen och gör enkla fältstudier. Vi lär oss vad en näringskedja är och tittar på filmer om skogen. Skogen är viktig för oss på många olika sätt och det är viktigt att vi känner till varför, så att vi tar hand om "vårt gröna guld".

Innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner
 • känna till namnen på några träd, bär och svampar
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
 • känna till några rovdjur och bytesdjur
 • veta vad människan använder skogen till
 • kunna förklara fotosyntesen
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

 

 • ha genomgångar
 • arbeta med boken "Koll på NO"
 • arbeta enskilt och i par/grupp med olika uppgifter
 • titta på filmer
 • göra besök i naturen (fältstudier)

Såhär visar jag att jag kan

 • genom muntliga diskussioner om ämnet där jag är aktiv i samtalet genom att ställa frågor, svara på frågor och utveckla tankar kring skogen. 
 • genom att arbeta med olika skriftliga uppgifter. 
 • Genom att vara aktivt deltagande i fältstudier. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Skogen

Du har ännu inte nått målet
Du har nått målet
Du har nått målet med marginal
Träd
Du är osäker på hur lövträden och barrträden skiljer sig åt.
Du kan ge exempel på två skillnader mellan lövträden och barrträden.
Du kan ge fler än två exempel på skillnader mellan lövträden och barrträden.
Artkunskap
Du är osäker på att känna igen och kunna namnge träd/växter/djur (rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Du känner igen och kan namnge träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Du känner igen och kan namnge fler än två träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Skogstyper
Du är osäker på att namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna i Sverige.
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna i Sverige.
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna vi har i Sverige. Du kan också förklara vad man menar med en en urskog.
Skogsvård
Du är osäker på varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge något exempel på varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge flera exempel på varför skogen är viktig för människan.
Nedbrytning
Du kan ge något exempel på vad som händer med ett dött djur i skogen. Du är osäker på ordning i nedbrytningsprocessen.
Du vet ordningen i nedbrytningsprocessen i skogen och kan ge något eget exempel på det.
Du vet ordning i nedbrytningsprocessen och kan tydligt förklara med egna exempel hur det går till. Du vet att processen heter nedbrytning.
Näringskedjan
Du är osäker på vad en näringskedja är.
Du vet vad en näringskedja är och kan ge ett exempel på en sådan.
Du kan ge flera exempel på olika näringskedjor som finns i skogen.
Fotosyntesen
Du är osäker på hur fotosyntesen fungerar.
Du vet vad fotosyntesen är och kan med hjälp av bildstod förklara den.
Du vet vad fotosyntesen är och kan förklara den.
Fältstudier
Du kan inte dokumentera dina fältstudier.
Du dokumenterar dina undersökningar med bild och ord, men de är något otydliga.
Du dokumenterar dina undersökningar Och de är tydliga att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: