Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft år 4

Skapad 2020-07-22 17:23 i Ankarskolan Varberg
Vatten och luft utifrån Koll på NO
Grundskola 4 Kemi
Utan vatten finns det inget liv. Allt som lever är beroende av vatten. Det finns vatten i marken, i luften och i haven. Det mesta av vattnet kan vi inte dricka för det är för salt. Men när du är törstig kan du ta ett glas vatten från kranen. Du kan få så mycket dricksvatten du behöver. Vi har tur som bor i ett land där det finns gott om vatten att dricka. Men var kommer vattnet i kranen ifrån?

Innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta arbetsområde ska du kunna:

 •  
 • veta vad en vattenmolekyl består av
 • känna till vattnets olika former
 • kunna beskriva vattnets kretslopp
 • veta att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån
 • veta vad luft är
 • veta något om hur människan kan påverka vatten och luft

Så här arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

 • ha genomgångar
 • arbeta med boken "Koll på NO"
 • arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
 • titta på filmer
 • göra besök i naturen (fältstudier)

Så här visar jag att jag kan

 • genom muntliga diskussioner om ämnet där jag är aktiv i samtalet
 • genom att skriva texter, illustrera och svara på olika frågor.
 • genom att göra och dokumentera undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Vatten och luft

Vattnets och luftens grundläggande egenskaper
På väg att bli godkänd
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Ny nivå
Vattnet kemiska sammansättning och olika former, begrepp
Känna till att vatten består av syre och väte. Känna till att vatten kan uppträda i olika former.
Kunna skriva vatten som H2O. Kunna begreppen gas, fast och flytande. Kunna ett par av begreppen avdunstning, kondensering, stelna och smälta.
Kunna skriva vatten som H2O. Kunna begreppen gas, fast och flytande och vid vilka temperaturer vattnet ändrar form. Kunna begreppen avdunstning, kondensering, stelna och smälta.
Vattnets kretslopp
Förstå vattnets kretslopp.
Med viss hjälp kunna redogöra för vattnets kretslopp.
Vattenrening
Med stöd översiktligt kunna berätta om vattnets rening i reningsverk.
Kunna berätta om vattnets rening i reningsverk, med visst stöd.
Självständigt kunna berätta om vattnets rening i reningsverk.
Lösningar och blandningar
Känna till att ex.vis salt och socker löser sig i vatten.
Känna till att salt och socker löser sig i vatten, och att ex vis olja inte gör det.
Kunna redogöra för olika sätt som salt och socker löser sig på (ex vis i varmt resp kallt vatten), och att ex vis olja inte gör det. Känna till nyttan av att ämnen löser sig i vatten.
Luftens kemiska sammansättning
Känna till att luft består av olika gaser.
Kunna att syre är en av luftens gaser.
Kunna att luften består av kväve, syre och koldioxid, bl.a.
Några egenskaper hos luft
Kunna ge en förklaring till hur man vet att luft finns.
Kunna ange några egenskaper hos luft såsom motstånd och lufttryck.
Kunna förklara några egenskaper hos luft såsom motstånd och lufttryck, med hjälp av de undersökningar vi har gjort.
Undersökning
Kan utföra undersökning men dokumentera inte.
Utför undersökning och dokumenterar med några av följande: Frågeställning, hypotes, planering, resultat och slutsats/diskussion.
Utför undersökning och dokumenterar med samtliga av följande: Frågeställning, hypotes, planering, resultat och slutsats/diskussion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: