Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Enegatan Läsa åk 5

Skapad 2020-07-22 18:13 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Att läsa böcker är ett bra sätt att lära sig saker på. Men det är inte bara därför vi läser! Böcker kan göra oss glada. Böcker kan göra oss nyfikna. Vi kan känna igen oss i böcker. Böcker kan ge oss nya idéer.
Grundskola 5 Svenska
Undervisningen i svenska ska syfta till att eleverna möter och får kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika texter ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. (Lgr 11)

Innehåll

Kursplan i ämnet svenska

Syftet med arbetsområdet och undervisningen är:
Se nedan, "Kopplingar till läroplanen" samt "Syfte".

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är: 
Se nedan, "Centralt innehåll".

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta med

 • Högläsning och samtal om skönlitteratur.
 • Självständig, tyst läsning av olika texter.
 • Att läsa olika texter och reflektera kring dessa (enskilt och i grupp, muntligt och skriftligt).
 • Läsläxa varje vecka. Innehållet i texterna bearbetas hemma och därefter diskuterar vi tillsammans i skolan.
 • Läsförståelse på, mellan och bortom raderna på olika sätt. Vi använder bl.a. materialen ZickZack Läsrummet, Tummen upp, Fånga förmågan samt Läsförståelse A-D.
 • Berättande texter och kunskaper om nordiska författare, t.ex. HC Andersen, Tove Jansson och Erlend Loe.

Visa vad du lärt dig

Du visar vad du kan när du
• Läser högt för mig och för klassen
• Svarar på frågor om det du läst
• Diskuterar det du läst med mig och klassen

Tidsram

Vi kommer att jobba med arbetsområdet Läsa under hela åk 5.

Bedömning

Din läsutveckling bedöms löpande under hela läsåret.
Vid några tillfällen varje termin gör vi en summativ bedömning av din läsförmåga (läsflyt samt läsförståelse).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: