Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Enegatan: Informationssökning och källkritik åk 4-6

Skapad 2020-07-23 19:29 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Arbetsområdet tränar skriftlig och muntlig framställning, tänkt för åk 6.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Skolan ansvarar för att varje elev kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande. Skolan ansvarar även för att varje elev kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden. Undervisningen i svenska ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Innehåll

Kursplan i ämnet svenska

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:
Se nedan, "Kopplingar till läroplanen" samt "Syfte".

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är: 

Se nedan, "Centralt innehåll"

Arbetssätt och undervisning

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar med informationssökning och källkritik under hela åk 4-6. Arbetets tyngdpunkt ligger i åk 6, då vi väver samman  svenska och samhällskunskap till ett arbetsområde med fokus på media/reklam, källkritik och ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala medier.

Vi lär oss att ställa de källkritiska frågorna och repeterar dem vid informationssökning.
Vi arbetar med informationssökning i samarbete med SO/NO-ämnena.
Vi använder uppslagsböcker och sökmotorer på internet.
Vi jämför och värderar olika källor, t.ex. genom att läsa flera texter om samma ämne, och diskutera källornas användbarhet.
Vi tränar på olika sätt att läsa (t.ex. översiktsläsning, sökläsning, närläsning).
Vi genomför någon typ av intervju.

Visa vad du har lärt dig

Du visar vad du lär dig genom att delta aktivt på lektionerna och slutföra de uppgifter du tilldelas. Exempel på uppgifter är att söka information i uppslagsböcker, på internet och/eller genom intervjuer och sammanställa informationen till beskrivande eller förklarande texter, Google Presentationer och/eller muntliga redovisningar.

Tidsram

Åk 4-6

Bedömning

För att nå kunskapskraven för åk 6 ska du visa att du kan:

- söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
- föra enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna ska innehåll
enkla/utvecklade/välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och viss/relativt god/god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: