Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Boken" - ett skrivprojekt (Rött hjärta blå fjäril)

Skapad 2020-07-28 21:09 i Österskärsskolan Österåker
Skrivprojekt kring boken "Rött hjärta, blå fjäril" av Annika Thor.
Grundskola 3 Svenska
Du får under detta projekt lyssna, diskutera, fundera, skriva, prata, analysera, fantisera om olika texter, tex dikter och berättelser. Låt fantasin flöda för nu ska vi skriva!

Innehåll

Skolmaten - Österskärsskolan

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska träna på att:

 • kunna skriva olika sorters texter.
 • använda rätt sorts ord och begrepp till de olika texterna.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:

 • skriva en text med personbeskrivningar.
 • skriva en text med miljöbeskrivningar.
 • skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslut.
 • skriva brev.
 • skriva dikter.


Bedömning:

Dina texter bedöms under skrivprojektet.

Undervisning och arbetsformer

Projekt BOKEN

Vi läser högt i BOKEN (titel och författare hemlighålls än så länge). Vi kommer att diskutera olika händelser under tiden vi läser boken. Efter ett antal lästa sidor kommer en skrivuppgift. Din text planeras, skrivs och renskrivs innan vi åter läser i BOKEN.
I slutet av projektet sammanställs alla texter och bilder till ett häfte. Avslutningsvis arbetar vi under en dag med att tillverka en av 4 olika miljöer som boken utspelar sig kring genom att göra egna tittskåp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
"Boken" - ett skrivprojekt

BOKEN - Bedömningen utgår ifrån kunskapskraven i årskurs 6 men har anpassats till årskurs 4 och ämnesområdet

Skriva olika slags texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Stavningsregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Person- och miljöbeskrivning
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Text och bild
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: