Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem och ekosystemtjänster

Skapad 2020-07-28 20:59 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Vad är biologi? Vad är en art? Vi arbetar med att förstå att allt i naturen hänger ihop. Vi lär om ekosystem, näringskedjor, näringsvävar, ekosystemtjänster samt fotosyntesen.
Grundskola 5 – 6 Biologi
Alla växter, djur och allt annat levande på jorden ingår i ekosystemet. Marken, luften, vattnet och allt annat som djur och växter använder för att leva är en del av ekosystemet. Vad är en näringskedja? Vad är en näringsväv? Vilka ekosystemtjänster finns det i naturen?

Innehåll

Arbetsområde:

Biologi

Ekologi

 

Mål och förmågor i undervisningen:

 • förklara och visa hur fotosyntesen fungerar
 • förklara hur ett ekosystem är uppbyggd
 • använda dig av viktiga begrepp så som fotosyntes, energi, näringskedjor, näringsväv, ekosystem, ekosystemtjänster
 • förklara och ge exempel på ekosystemtjänster
 • förklara på vilket sätt pollinering är viktigt för oss och naturen

Undervisning:

Vi kommer under pågående tema att:

 • titta på faktafilmer
 • läsa faktatexter
 • rita fotosyntesen, näringskedjor samt näringsväv och berätta för klasskamraterna om förloppet
 • tillsammans diskutera och fundera över ekosystem, arter, näringskedjor, näringsvävar, ekosystemtjänster samt fotosyntesen
 • beskriva och förklara 
 • använda loops i lärandet

Det här ska vi bedöma:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara hur fotosyntesen fungerar
 • ge exempel på och kunna berätta om hur några ekosystem fungerar
 • förklara viktiga begrepp som t ex ekosystemnäringskedjanäringsvävarterorganism
 • kunna berätta om och beskriva några av alla ekosystemtjänster vi får från naturen
 • kunna berätta om hur pollineringen går till och hur viktigt den är för naturen

Begrepp i området:

 • näringskedja
 • näringsväv
 • fotosyntesen
 • ekosystem
 • arter
 • organism.
 • ekosystemtjänster
 • pollineringen
 • biologisk mångfald

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Matris ekosystem och ekosystemtjänster

På väg att nå målet
godkända kunskaper
mer än godkända kunskaper
Förmåga att förklara växters fortplantning
Eleven kan med hjälp beskriva växternas fortplantning, använder få eller inga begrepp inom området.
Eleven kan beskriva växternas fortplantning, använder få begrepp inom området.
Eleven kan med säkerhet beskriva växternas fortplantning, använder ord och begrepp inom området på ett relevant sätt.
Förmågan att förklara hur ett ekosystem fungerar
Eleven kan med hjälp beskriva hur ett ekosystem fungerar, använder få eller inga begrepp inom området.
Eleven kan beskriva hur ett ekosystem fungerar och använder ett antal begrepp inom området.
Eleven kan med säkerhet beskriva hur ett ekosystem fungerar och använder olika begrepp som ingår inom området på ett relevant sätt.
Förmågan att förklara hur fotosyntesen fungerar
Eleven kan med hjälp beskriva hur fotosyntesen fungerar, använder få eller inga begrepp inom området.
Elevens kan beskriva hur fotosyntesen fungerar och använder ett antal begrepp inom området.
Eleven kan med säkerhet förklara hur fotosyntesen fungerar och använder olika begrepp som ingår inom området på ett relevant sätt.
Förmågan att förklara innebörden av begreppet ekosystemtjänst
Förmågan att förklara vad en ekosystemtjänst är för något
Elevs kan på ett enkelt sätt förklara vad en ekosytemtjänst är och nämna någon av dem
Eleven kan förklara vad vi har för ekosystemtjänster och förklara på ett enkelt sätt om någon av de tjänster som finns.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva vad vi har för ekosystemtjänster och förklara några av dessa tjänster, t ex pollinering.

Bi
Ekosystem

Du behöver arbeta mer med detta mål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan ge något exempel på vad en växt behöver för att gro och leva.
Jag kan ge några exempel på vad en växt behöver för att gro och leva samt förklara varför.
Jag kan ge exempel på det mesta en växt behöver för att gro och leva samt förklara varför.
Jag kan ge något exempel på var olika djur och växter lever och kan beskriva hur det ser ut där.
Jag kan ge några exempel på var olika djur och växter lever och kan beskriva hur det ser ut där.
Jag kan ge flera exempel på var olika djur och växter lever och kan beskriva hur det ser ut där.
Jag kan ge exempel på någon naturtyp.
Jag kan ge exempel på någon naturtyp och kan förklara hur den ser ut.
Jag kan ge flera exempel på olika naturtyper och kan förklara hur de ser ut samt ge exempel på var på jorden de finns.
Jag kan namnet på några av blommans delar.
Jag kan namnet på några av blommans delar och kan förklara deras funktion.
Jag kan namnet på de flesta av blommans delar och kan förklara deras funktion.
Jag kan namnet och känner igen några vanliga blommor och träd.
Jag kan namnet och känner igen flera vanliga blommor och träd.
Jag kan namnet och känner igen många vanliga blommor och träd samt kan beskriva deras kännetecken.
Jag kan beskriva och ge exempel på vad jag får och inte får göra i naturen och kan ge någon förklaring till varför.
Jag kan beskriva och ge flera exempel på vad jag får och inte får göra i naturen och kan ge några förklaringar till varför.
Jag kan beskriva och ge flera exempel på vad jag får och inte får göra i naturen och kan ge förklaringar till varför.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: