👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 3

Skapad 2020-07-28 21:20 i Österskärsskolan Österåker
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Du ska få lära dig fakta om de tre religionerna kristendom, judendom och islam. Deras symboler, heliga byggnader, deras heliga skrift mm.

Innehåll

Religionstema år 3

1. Du kommer att:

 • läsa om nordisk mytologi och spår som finns än idag.
 • lyssna på nordiska gudasagor.
 • få arbeta med de tre religionerna judendom, kristendom och islam.
 • få arbeta med vad deras symboler, deras byggnader och deras heliga skrifter heter.
 • få arbeta med enkel fakta kring vad de har gemensamt och vad som är olika.
 • få arbeta med vilka olika högtider de olika religionerna har. 
 • titta på film om barn som har dessa religioner och berättar om dem.

 

2. Målet är att du ska:

 • veta att det finns olika religioner och kunna namnet på judendom, kristendom och islam.
 • se skillnader och likheter mellan de olika religionerna.
 • veta vilka symboler, byggnader och heliga skrifter de tre religionerna har.
 • kunna ge exempel på en central berättelse från de tre religionerna.
 • vara aktiv under lektionerna

 

3. Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

 • en bedömningsuppgift
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

SO
Judendom, kristendom och islam år 3

Rubrik 1

––––>
––––>
––––>
Begrepp
 • SO   3
Jag kan använda några begrepp korrekt.
Jag kan använda flera begrepp korrekt.
Jag kan använda samtliga begrepp korrekt.
Central berättelse
 • SO   3
 • SO   3
Jag kan ge ett exempel på en central berättelse från någon av de tre religionerna.
Jag kan ge exempel på en central berättelse från två av de tre religionerna.
Jag kan ge exempel på central berättelse från alla tre religionerna samt kortfattat berätta vad de handlar om.