Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsa och analysera åk 4 2020, Vikmanshyttans skola

Skapad 2020-07-28 21:27 i Vikmanshyttans skola Hedemora
I det här temat kommer vi att arbeta med att läsa och analysera skönlitteraturtexter och andra typer av texter och deras innehåll. Stor vikt läggs i läsning, läsförståelse och viss del läshastighet.
Grundskola 4 Svenska
I alla ämnen i skolan och i livet utanför har du glädje av att kunna läsa. Under läsåret ska du få reflektera över texter du läst och få en inblick i olika typer av texter och hur de ska tolkas och förstås. Arbetsområdet ska stimulera dig till intresse för att läsa.

Innehåll

Att utveckla

 • muntliga reflektioner över lästa texter
 • läsa elevnära skönlitterära texter och faktatexter
 • läsa en känd text högt för en mindre grupp
 • återgivandet av innehållet i en berättelse du har lyssnat till eller läst

Vi kommer att

 • ha en egen skönlitterär bok i bänken att läsa tyst ur
 • lyssna på högläsning och diskutera innehållet tillsammans
 • läsa Kod 45 som läxa
 • göra lästest

Bedömning

 • din läsförmåga både vad gäller flyt och förståelse
 • ditt efterarbete med läsläxan
 • resultaten på tester

 

 

 

Matriser

Sv
Läsa och analysera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsflyt
Läsa med flyt och inlevelse och använda lässtrategier
Du behöver stöd för att kunna läsa skönlitteratur för barn och ungdomar och har inte fått riktigt FLYT ännu.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med FLYT genom att använda lässtrategier på ett I HUVUDSAK FUNGERADE sätt.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med GOTT FLYT genom att använda lässtrategier på ett ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Sammanhang och budskap
Du behöver stöd för att förstå texters sammanhang och budskap.
Du kan DELVIS förstå texters sammanhang och budskap.
Du har GOD FÖRSTÅELSE för texters sammanhang och budskap.
Sammanfattningar
Du behöver stöd för att kunna göra sammanfattningar av en text/bok du läst och kunna resonorera om textens innehåll
Du kan på ett ENKELT sätt sammanfatta en texts innehåll och kommenterar några viktiga delar av textens/bokens innehåll.
Du kan göra MER UTVECKLADE sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med god koppling till sammanhanget.
Upplevelse av läsning
Du behöver stöd för att kunna beskriva hur du upplevt läsningen av en bok/text.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett ENKELT sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett MER UTVECKLAT sätt.
Ordkedjeresultat
Staninevärde 1-2
Staninevärde 3
Staninevärde 4-5-6
Antal rätt Staninevärde 7-8-9
Meningskedjeresultat
Staninevärde 1-2
Staninevärde 3
Staninevärde 4-5-6
Antal rätt Staninevärde 7-8-9
Läshastighet
Du har långsam läshastighet
Du ligger under den förväntade läshastigheten för årskursen.
Du ligger precis i fas med den förväntade läshastigheten för årskursen.
Du ligger över den förväntade läshastigheten för årskursen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: