👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA 3 Vecka 4

Skapad 2020-07-29 08:15 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk
Vi läser Grundhjulet kapitel 7. Du ska börja jobba med ett reportage - alltså en text där du är ute i verkligheten; på en arbetsplats, en konsthall, ett museum eller på en resa och beskriver vad du ser och hör. Texten ska klistras in i en reportagemall. Se nedan.

Innehåll

Vecka 4.

 

  1. Grundhjulet kapitel 7 ”Jag tycker…” s. 68-73.
  2. Har du läst kommentarerna till arbetet förra veckan? Behöver du rätta något?
  3. Svara på B. Resonera 1-3. s.70. Lämna in i Unikum.
  4. Skriv en insändare utifrån kapitel 7. om föräldrar och mobiltelefoner. Eller något annat aktuellt problem som engagerar dig. Titta på power-point om att skriva insändare. Uppgiften betygsätts . Lämna i Unikum eller mejla.

   

Uppgifter

  • Vecka 4

  • Reportagemall

  • Att skriva reportage

  • Att skriva insändare!

  • Kunskapskrav insändare

Matriser

SvA
Kunskapskrav GRNSVAC

F
E
C
A
Läsa
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
Eleven kan läsa sakprosa och skönlitteratur med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till textsammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan läsa sakprosa och skönlitteratur med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till textsammanhanget visar eleven relativt god läsförståelse.
Eleven kan läsa sakprosa och skönlitteratur med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till textsammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativ god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Tala
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en relativt väl fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en väl fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.