Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 6 Section 1 ht 20

Skapad 2020-07-29 10:58 i Gränbyskolan Uppsala
Wings Green för åk 6
Grundskola 6 Engelska
In this section you will Learning the following Points: How to present yourself. The city of Manchester. Useful phrases for shopping, music and sports. Words for the things you need on a trip, at the airport or on the airplane. You become familiar the vocabulary about food and how to describe your best friend. At the end you will be evaluate during class while using tests and national exams cards.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

 • Present yourself
 • Go shopping for things you need on a trip
 • Talk about airports and airplanes
 • Describe the town where you live
 • Understand people who present themselves
 • Understand people who talk about airports and airplanes
 • Understand the grammar you studied. Use it to speak and write. There is there are, plural.

Så här kommer vi att arbeta:

Läs text högt. Du får läxa i att läsa och lyssna på texter i boken. 

Jobba med övningar i boken. Du ska ha jobbat med texter uppgifterna:

                TB                                                WB

”Welcome to Manchester”                             8, 22 

”Manchester”                                                 1 3, 14

”The trip”                                                         7

”Simon goes shopping                                    6, 

 ”Time for packing”                                         4, 5, 19

”At the airport”                                               3, 15, 18, 26, 

”Flying into a rage”                                        11

”The day a great team died”                          12

I WB-grammatiken ska du läsa sidorna 91 + 95 och göra övningarna på sidorna 18 - 20

Vi diskuterar utifrån texterna och uppgifterna 19, 20, 22, 25, 26 i WB och 27 och 28 gör vi tillsammans.

 

Quizlet:

'Welcome to Manchester': https://quizlet.com/220968534/wings-6-welcome-to-manchester-flash-cards/

'The Trip': https://quizlet.com/221739969/wings-6-the-trip-flash-cards/

'Simon goes Shopping': https://quizlet.com/225242349/section-1-simon-goes-shopping-wings-6-flash-cards/

'Time for packing': https://quizlet.com/229338580/section-1-time-for-packing-wings-6-flash-cards/

'Simon's bag': https://quizlet.com/437138161/wings-6-simons-bag-flash-cards/

'At the airport': https://quizlet.com/232155889/at-the-airport-wings-6-flash-cards/

'Flying into a rage': https://quizlet.com/512702438/en-6-ht-wings-6-green-4-flying-into-a-rage-p-20-flash-cards/

'The day a great team died': https://quizlet.com/146387226/wings-6-section-1-the-day-a-great-team-died-flash-cards/

'Music Time': https://quizlet.com/459749527/wings-6-section-1-music-time-flash-cards/

 

DURING LESSON:

Teachers will focus on the following themes by making a mind map with the students during class. Students after practing they will have oral presentations in a Group (4 students max) based on the following topics. Students should bring with them 3 questions to make to the other classmates.The teachers will evaluate students' oral competence. The students will become familiar to talk about different subjects as well as they will be  able to write about themes too.

THEMES

City: Present my city and where I live

Present yourself and your family

Favorite sport

Favorite food

My best friend: Present your best friend and explain why he/she is your best friend

A place that I have traveled or I want to travel

Music: favorite artist and favorite music genre

NP: use the cards from the national exams

 

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

- Genom skriftliga och muntliga uppgifter.Eleverna kommer skriva några texter som handlar om den tema så finns över. De behöver använda den ordförråd som har jobbat med i klassen (mindmaps). Eleverna kommer redovisa i grupper några av den tema som vi har jobbat i klassen.

- Prov: Läs och Hör

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: