👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 3: Tema djur och natur 1

Skapad 2020-07-29 11:51 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Biologi Svenska
Under temaperioden kommer eleverna att arbeta med biologi och svenska genom att studera fjärilar.

Uppgifter

 • Skriva beskrivande text

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3

Matriser

Sv Bi
Åk 3: Tema djur och natur 1 - Berättande text

Beskrivande text

Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå
Når en godtagbar kunskapsnivå
Når mer än en godtagbar kunskapsnivå
Eleven skriver sin text på iPad i par.
Eleven skriver enskilt sin text på papper med läslig handstil.
 • Sv   3
 • Sv   3
Eleven ritar passande bilder till sina faktatexter
 • Sv   3
Elevernas texter innehåller ord och begrepp som är passande till innehållet.
 • Sv   3

Sv Bi
Åk 3: Tema djur och natur 1

Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå
Når en godtagbar kunskapsnivå
Når mer än en godtagbar kunskapsnivå
Eleven namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.