👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handsömnad år 3,Textilslöjd, VT 2021, Aspuddens skola

Skapad 2020-07-29 17:26 i Aspuddens skola Stockholm Grundskolor
Sy med nål och tråd, göra en knut, trä nålen , fästa tråden...
Grundskola 3 Slöjd
Under det här arbetsområdet får du lära dig om olika broderistygn och nålarnas olika funktion vid handsömnad. samt att trä tråden på nålen, göra knut på tråden samt fästa tråden. Vi kommer att arbeta i olika typer av material/ tyg men främst filttyg.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet
Du kommer att få lära dig att sy med en broderinål med spets och med olika typer av broderigarner främst i bomull.  Du kommer få lära dig olika broderistygn så som förstygn och langettstygn. Du kommer att få lära dig att trä tråden genom nålen, göra en knut på tråden och fästa tråden. Du får även lära dig om nålars olika egenskaper. Du kommer att få lära dig att rita en mall, nåla fast mallen på tyget, klippa ut mallen i tyg. Vi kommer att arbeta i olika typer av tyg men främst filttyg. Du kommer bland annat att få sy en en boll, brodera på bollen samt sy några olika figurer i filttyg.
Arbetssätt
Du kommer  lära dig genom muntliga såväl som skriftliga instruktioner.
Det här kan du vara med och bestämma
Du kan vara med och bestämma färg på tyg och tråd/garn. Samt din egen formgivning vid dekoration av dina slöjdalster.
Tidsplan
VT 2021
Utvärdering av undervisningen
Utvärderingen kommer att ske löpande under arbetsområdet, i olika former, muntligt och skriftligt.
Bedömning
Du reflekterar över dina kunskaper efter varje avslutat arbetsområde genom att skriftligt eller muntligt beskriva din arbetsprocess inom arbetsområdet. Ett exempel på muntlig bedömning är att du muntligt berättar om din slöjdprocess från skiss/idé till färdig produkt antingen enskilt eller i grupp ( i samband med avslut av lektion exempelvis). En skriftlig bedömning kan ha frågeställningar som: Vad gick bra?, Vad gick mindre bra, Vad har du lärt dig? Hur har du lärt dig?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6