Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sva Grund 2 10 veckor

Skapad 2020-07-31 08:45 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk
I den här kursen kommer vi att använda oss av boken Grundhjulet kap 1, 5 och 10. Vi kommer att öva läsa olika typer av texter: saga, dikt och sång. Vi kommer att skriva och sammanfatta texter och öva på styckeindelning, skiljetecken, ordbildning och andra grammatiska strukturer samt kamratrespons och studieteknik. Vi kommer även att öva på muntliga presentationer. Kursen avslutas med en muntlig presentation, ett läsförståelseprov, en skrivuppgift och ett grammatikprov.

Innehåll

Svenska som andraspråk för grundläggande utbildning – Grundhjulet (2017)

Kristina Asker

 

Bra stöd för övning av grammatik:

Varför säger man så?

http://svenska2.oer.folkbildning.net/index.html%3Fp=5.html

 

www.ovningsmastaren.se

www.sanomautbildning.se/hjulet

 

Lektioner:

Tisdagar 13-16 Distans via Teams och

Onsdagar 9-12 i klassrum och

Fredagar 10:45-12:00 Kommunikationsövningar

Vecka

Kapitel 1

Jag trivs bäst… s. 8-23

Övningsbok

Grammatik

Läxa

skrivuppgift

32-33

onsdag

tisdag

Öppna Landskap + studietips

 

https://www.youtube.com/watch?v=uuOUev9EgI8

s. 26-28

Substantiv obestämd artikel

Verb – olika verbformer

Lästeknik, ordkunskap (substantiv och verb)

Studietips s. 22-23

"Jag trivs bäst..."

33-34

onsdag

tisdag

Renata och Sjökungen

 

Uppgift: återberätta sagan för delkurs 1

s. 29-33

här/där, hit/dit

bli eller vara

Prepositioner (i, av, vid)

Adjektiv

Läsförståelse, adjektiv

Sammanfattning av Renata och Sjökungen.

34

onsdag

Jag längtar

 

Diktanalys

34

fredag

Avstämning kap. 1

måndag

Kapitel 1

 

 

Biblioteksbesök: låna en sagobok eller lättläst bok – bestämma datum för ett biblioteksbesök.

 

Vecka

Kapitel 5

Jag och biblioteket s. 46-57

Övningsbok

Grammatik

Läxa

Skrivuppgift

35

tisdag

onsdag

Vårt bibliotek

Ordbildning – sammansatta ord

Substantiv och adjektiv

Ordföljd HS, BS, SA

Sammanfattning

35-36

onsdag

tisdag

Hur använder du biblioteket?

Biblioteksbesök med språkcafégruppen (datum efter överenskommelse)

 

Skrivuppgift – biblioteket

Studietips, läsa texter

36

onsdag

Åsa Larsson om böcker

Hörförståelse

 

36

onsdag/fredag

Avstämning kap 5

fredag

Kapitel 5


Ta med hörlurar till lektionen

Vecka

Kapitel 10

Vem är du? s. 100-112

Övningsbok

Grammatik

Läxa

Skrivuppgift

37

tisdag

onsdag

Sång till friheten

 

https://www.youtube.com/watch?v=9w1lCmXblKQ

S. 48-50

Verb i olika tempus

Ordkunskap

Antonymer och synonymer

Läs och hörförståelse

Öva ord

37

onsdag

Du går icke ensam

 

Läsförståelse

38

tisdag 

onsdag

Tänk alla miljoner år

 

Diskutera miljö och framtid – vad kan vi förändra i språkcafégruppen.

Dikt och fakta

Tempus

Läsförståelse

Skrivuppgift: Hur tror du jorden kommer se ut om en miljon år?

38-39

onsdag

tisdag

Du är den ende

https://www.youtube.com/watch?v=nAan8Mtq-Uw

 

Förbered frågor att ställa i språkcafégruppen

 

S. 50

Verb- preteritum

Ordbildning

Hörförståelse

39

onsdag

Vem är du?

 

Intervjua någon i delkurs 1 - språkcafégruppen

 

Intervjua en kurskamrat

 

Skrivuppgift: Vem är du?

40

tisdag

onsdag

Studietips

 

Diskutera med varandra hur ni studerar – vad är svårt – diskutera grammatik - språkcafét

Repetera grammatik kap. 1, 5 och 10

 

Studietips s. 112

Repetera det vi gått igenom.

40

onsdag

fredag

Vem är du? (fredag)

Avstämning kap 10 (onsdag)

Öva muntlig presentation

 

Kapitel 10 (fredag)

41 

tisdag:muntligt

onsdag:skriftligt

fredag:avslutning

Avslutningsprov: skriftligt och muntligt

 

 

 

Uppgifter

  • Jag trivs bäst...

  • Renata och Sjökungen - sammanfattning

  • Mitt Bibliotek - KORT sammanfattning

  • Läsförståelse s. 105

  • Slutprov

Matriser

SvA
Sva Grund 2 10 veckor

Slutprov grund 2 SVA

Ej godkänd
E
D
C
B
A
Muntligt
Du kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet på ett i huvudsak fungerande sätt. Du använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du kan med en relativt väl fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet på ett relativt väl fungerande sätt. Du använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du kan med en väl fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet på ett väl fungerande sätt. Du använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Grammatik
0-49
50-62
63-73
74-83
84-94
95-106
Skriftligt
Du kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: