Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiden efter 1945

Skapad 2020-07-31 09:33 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Historia
Vi ska få en vidare förståelse av att det förflutna är inflätad i vår föreställning om samtiden och perspektiv på framtiden. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Man kan tänka sig att andra världskriget bidrog med fred i världen, men i själva verket kan vi inte prata om världsfred. Det finns otaliga konflikter både politiska, ekonomiska och religiösa runt om i världen och några av dem har varit en konsekvens av andra världskriget – varför?. Jo det är det svaret vi nu ska leta reda på.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

För att förstå vår tid och varför vi inte fått världsfred efter andra världskriget kommer vi nu titta på vad som hände i världen under den tid vi kallar för "Kalla kriget". Det uppkom nya konflikter i världen (Koreakriget, Cubakrisen, Israel-Palestina konflikten) och några av dem håller på än idag. 

Hur ska vi arbeta?

Då vi under rådande omständigheter kommer ha distans/fjärrundervisning så är detta arbetsområde upplagt på detta sätt...

Vi kommer under varje lektion ta oss an olika händelser under det Kalla kriget, du kommer att få svara på frågor kring dessa händelser i One Note. Till din hjälp har du läraren som finns på teams, historieboken (s. 335 - 381), inläsningstjänst samt de länkar som vi lagt in i One Note.

Första veckan fokuserar vi på att få kunskaper och förstå de olika händelserna och den andra veckan kommer vi arbeta med olika historiska källor från denna tid. 

 

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

10

Kalla krigets uppkomst

Händelser under kalla kriget 

Kalla krigets slut

11

Källkritik och presentation av uppgiften

Eget skrivande

Inlämning av källuppgiften

12

Byta ämne och böcker till religion

Hinduismen & buddhismen

 

 

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer du lära dig...

 • Vad kalla kriget innebar (dess orsaker och konsekvenser)
 • Vad Koreakriget var
 • Vad Cubakrisen innebar
 • Vad Vietnamkriget handlade om
 • Konflikten mellan Israel och Palestina
 • Vad innebar "järnridån" i Europa
 • Berlinmurens uppkomst & fall
 • Hur slutade kalla kriget 

Hur ska du visa dina kunskaper?

Första steget att visa dina kunskaper är att vara aktiv på lektionerna och ta dig an lektionsuppgifterna

Andra steget att visa dina kunskaper blir under vecka 11  då du kommer få arbeta med olika historiska källor från denna historiska tid.

Detta arbetsområde kommer avslutas med en inlämning av två uppgifter som berör denna tid samt källkritik kring de historiska källorna som vi arbetat med. Uppgiften kommer att tilldelas på teams och även lämnas in där fredagen den 19 mars senast 14:00

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: