Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 8 - Elektricitet och magnetism

Skapad 2020-07-31 12:22 i Östhammar kommuns nätverk i grundskolan Östhammar
Grundskola 8 Fysik
I detta arbetsområde får du lära dig om sambandet mellan elektricitet och magnetism. Vi repeterar lite elektricitet och undersöker sambandet mellan spänning, ström och resistans. Samt undersöker magneter, magnetfält och elektromagneter och dess användning i vardagslivet och betydelsen inom tekniken. Vi tar reda på vad en supraledare är och varför norrsken uppstår.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna redogöra för:

·        
Sambandet mellan spänning, ström och resistans

·         Hur man beräknar resistansen med hjälp av Ohms lag

·         Skillnaden mellan en vanlig magnet och en elektromagnet

·         Hur magnetism upptäcktes och hur nya kunskaper idag gett oss tekniska lösningar

·         Hur upptäckter inom området påverkat vår omgivning och våra levnadsvillkor

 

·         Kunna genomföra undersökningar och dra slutsatser av resultaten.

Så här kommer du att arbeta:

Vi kommer att ha genomgångar med demonstrationer, se på filmer och arbeta praktiskt med laborationer. Vi diskuterar resultaten och resonerar om teorin. Vi kommer använda oss av fysikboken kapitel 8 för att befästa teorin och besvara frågor.

Vi tränar också på att skriva laborationsrapporter. 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Du visar dina kunskaper

  • vid laborationer
  • i diskussioner
  • i rapporter/inlämningsuppgifter
  • på ett skriftligt kunskapstest

Bra frågor att jobba med inför provet:

Kapitel 8 s.218-233

Testa dig själv 8.1 s.224

Testa dig själv 8.2 s.229

Testa dig själv 8.3 s.233

Mer material inför provet kommer att finnas på Teams under filer.

Planerad tidsåtgång:

 ca: 4 veckor

Preliminärt provdatum:_________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: