Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling

Skapad 2020-08-02 11:45 i Vallastadens särskola Linköping
Grundsärskola 4 – 6 Verklighetsuppfattning Motorik Kommunikation
Under samlingen kommer du att få lära dig mer om dig själv och dina klasskamrater. Du kommer att få lära dig om veckans olika dagar och de olika årstiderna. Du kommer också att få lära dig siffror och bokstäver, välja och lyssna på olika sånger och böcker.

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

 • känna igen dig själv
 • läsa ditt namn
 • samspela med dina klasskamrater
 • siffror 0-7
 • addition
 • veckodagar
 • igår, idag, imorgon
 • årstider
 • använda olika digitala verktyg
 • vädertyper
 • välja
 • berätta

 

Hur vi ska lära oss:

 • Vi börjar dagen med att lyssna och dansa till en godmorgonsång
 • Alla hälsas välkomna till samlingen
 • Genomgång med inprintbilder hur samlingen kommer att se ut
 • Varje elev hälsas välkommen och får se sig själv i en spegel och se ett foto på sig själv som sedan sätts upp på tavlan
 • Därefter ska eleven läsa sitt namn och sätta upp det på tavlan vid sitt foto
 • Eleven ska sedan med hjälp av bild och tecken visa att hen är i skolan
 • Därefter räknar vi hur många som är i skolan och hur många som är hemma. Då adderar vi också antalen.
 • Vi öppnar almanackan (Widget-go) och tar reda på vilken dag det var igår. Eleverna får berätta något om vad de gjorde igår.
 • Vi öppnar almanacka igen och tar reda på vilken dag det är idag.
 • Vi tittar ut och ser vad det är för väder
 • Vi tar också reda på vilken dag det är i morgon
 • Vi tittar i väderapp och tar reda på hur vädret ska bli imorgon
 • Vi pratar om vilken årstid det är och pratar om det typiska för just den aktuella årstiden
 • Vi tränar munmotorik med olika sånger och övningar
 • En elev får välja om vi ska lyssna på musik eller lyssna på en saga
 • Jag återberättar vad vi har gjort under samlingen
 • Avslut

 

Viktiga begrepp som du kommer att lära dig med hjälp av bild och tecken:

 skola, hemma, igår, idag, imorgon, veckodagar, årstiderna

Det här ska bedömas:

Du ska visa att du förstår de olika begreppen och vad de innebär. 

Så här får du visa vad du kan:

Du kommer att bedömas formativt och undervisningen kommer hela tiden utvecklas tillsammans med dig. Du kommer under samlingen få visa att du når de kunskapskrav som är kopplade till samlingen men du kommer också ha möjlighet att visa de olika förmågorna under hela skoldagen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar och sökmotorer på internet.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  4-6
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  4-6
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  4-6
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  4-6
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  4-6
 • De fyra räknesätten i praktiska situationer.
  VEU  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
  KOM   9
 • Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
 • Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
  MOT   9
 • Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven kan ramsräkna, läsa och ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven.
  VEU   9
 • Utifrån att eleven urskiljer och beskriver olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven gör egna val.
  VEU   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: