Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syslöjd

Skapad 2020-08-02 13:43 i Vallastadens särskola Linköping
Grundsärskola 4 – 9 Estetisk verksamhet
I syslöjden ska du framställa olika föremål och lära dig vilket material och arbetssätt som kan passa.

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

Du ska lära dig att framställa olika föremål och att följa en arbetsinstruktion. Du kommer också lära dig välja material, teknik och verktyg som passar uppgiften. Du lär dig också använda begrepp som hör till ämnesområdet.

Hur vi ska lära oss: 

Först kommer du få en introduktion om vad syslöjd är. Du kommer sedan få framställa olika föremål och det kommer du få göra genom att följa en arbetsinstruktion. När du framställer ditt föremål kommer du också få välja material, färg och verktyg.

Det här ska bedömas:

Att du kan framställa olika slöjdföremål och att du kan välja och använda lämpliga material, tekniker, redskap. Du ska också använda ord och begrepp som hör till ämnesområdet.

Viktiga begrepp som du kommer att lära dig:

Material, verktyg, arbetsinstruktion

Så här får du visa vad du kan:

Genom samtal får du reflektera över vilka material, tekniker och redskap du tycker passar att använda. Du får också på detta sätt visa att du kan följa en instruktion och att du använder ämnesrelaterade ord och begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  ES  1-9
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  1-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-9
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  1-9
 • Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  1-9
 • Några slöjdmaterials ursprung och användning.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven kan undersöka och beskriva något om hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
  ES   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  ES   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: