Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2020-08-02 13:50 i Vallastadens särskola Linköping
Grundsärskola 4 – 9 Kommunikation
Du kommer att få utveckla förmågan att samspela och att tolka. På detta sätt kommer du att få större möjlighet att påverka din tillvaro.

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

Du kan redan göra val men nu ska du lära dig att göra val i flera olika steg. Det innebär att du måste lära dig att komma ihåg och reflektera över hur du kommer fram till det du vill göra. Detta bidrar till att du får förståelse för att sättet du uttrycker dig på får konsekvenser för dig själv och andra.

Hur vi ska lära oss:

Du kommer att ställas inför olika valmöjligheter. Du kommer exempelvis välja mellan lyssna och spela. Om du då väljer lyssna kommer du att få ett nytt val: om du vill lyssna på saga eller musik. När du har gjort det valet kommer du att få välja vilken saga eller vilken musik du vill lyssna på.

Det här ska bedömas:

Att du kan initiera, upprätthålla och avsluta kommunikation. Dessutom att du kan svara och berätta vad du vill.

Viktiga begrepp som du kommer att lära dig med hjälp av bild och tecken:

välja, svara, berätta samt olika ord/begrepp vi för tillfället arbetar med.

Så här får du visa vad du kan:

Att du under lektioner aktivt visar att du kan göra val i flera steg och att du i samtal visar att du kan använda de olika begreppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: