Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknink åk6

Skapad 2020-08-02 21:46 i Furulundsskolan Halmstad
Projekt lappteknink åk 6
Grundskola F – 6 Slöjd
Du kommer att arbeta med tekniken lappteknik för att förstå hur man tänker när man sammanfogar tyg. Du kommer att arbeta med färglära och med precision. Vi kommer att fördjupa oss i materialet bomull och också lära oss lappteknikens historia.  Du kommer att testa en variant av 9-lappsrutan. Vi ska tillsammans skapa ett lapptäcke som föreställer en bild.

Innehåll

Syfte

Du får testa på en traditionell teknik som används i många länder. Du får även bli mer bekväm med att arbeta med en arbetsprocess. Från idé( formgivning)  till färdigt resultat och värdering/reflektion.

Samtidigt som vi gör något roligt och skapar något tillsammans som kan utsmycka skolan.

 

Mål

Att du blir mer säker med att arbeta med hela arbetsprocessen. Där skiss, val av material ( utvalda tekniker) utseende, genomförande och reflektion är viktiga.

Att du ges förutsättningar och möjligheter att träna på olika moment. Att du blir mer säker i slöjdsalen och bland material och tekniker.

Att du formger och framställer föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Arbetsgång

Vi börjar med en uppstartslektion där jag visar inspiration och pratar lite om vad Lappteknik är. Jag kommer prata lite om vilka material som är bra och mindre bra till detta arbete.

Du kommer sedan få testa första tekniken och planera och genomföra ett arbete med niolappstekniken. Vi kommer dela upp en bild i ett antal rutor som du kommer sy ihop. Detta kommer bli en del av en större bild. 

Därefter kommer du göra teknik nr 2, Paper piecing. Efter att du valt mönster och sytt klart ska du skapa en kudde eller ett grytunderlägg utav bilden du sytt. 

Efter det avslutade arbetet ska du skriva en reflektion och svara på frågor om ditt arbete här på unikum. Även lägga in bild på ditt arbete och dina skisser. Inför reflektionen kommer vi titta på en film som beskriver lite vad man kan tänka på för att utveckla sin reflektion. Vi kommer kolla olika reflektioner och hur de kan se ut på olika nivåer.

Bedömning

Jag bedömer hela arbetsprocessen. Från formgivningen ( skissen), valen du gör, hur du löser problem. Bedömer även din reflektion, hur utvecklat du svarat på frågorna.

Jag bedömer hur du är med och driver ditt arbete framåt( Hur du själv är med i valen av arbetssteg och lösningar)  Sedan bedömer jag även det färdiga resultatet och din värdering du gör på det färdiga arbetet här i unikum. Jag utgår ifrån slöjdmatrisen på unikum och fyller i den efter avslutat arbete för att uppdatera hur du ligger till kunskapsmässigt.

Uppgifter

  • Vetevärmare reflektion

  • Vetekudde

Matriser

Sl
Slöjd VT-19

Planera och framställa slöjdföremål

E
C
A
Formge föremål
Arbetar efter färdig modell, väljer själv färg storlek och vissa detaljer.
Gör relativt väl genomarbetad formgivning.
God och självständigt genomförd formgivning.
Framställa föremål
Producerar slöjdföremål.
Framställer slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Framställer slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Hantera redskap och verktyg.
Hanterar verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Behärskar redskap och verktyg på ett säkert och ändamålenligt sätt.
Visar skicklighet i hantering av redskap och verktyg.
Hantera olika material.
Arbetar med de material som är mest lämpat för slöjduppgiften.
Med handledning väljer eleven material som är lämpligt för arbetet.
Motiverar sitt materialval med god kunskap.
Hantera olika tekniker.
Arbetar med de tekniker som ingår i slöjduppgiften.
Med handledning väljer eleven de tekniker som är lämpliga för arbetet.
Har utvecklat en skicklighet i slöjdtekniken.

Arbetsprocess

E
C
A
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och någon miljöaspekt.
Du bidrar med att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du väljer handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.

Utvärdering

E
C
A
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Gör en enkel utvärdering med enkla omdömen om sin arbetsinsats.
Gör en utvärdering med utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalité.
Förklarar och motiverar olika led i arbetet. Visar på hur den egna insatsen har påverkat resultatet
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
För enkla resonemang om slöjdföremålets färg, form och material.
För utvecklade resonemang om slöjdföremålets uttryck, färg, form och material.
För välutvecklade resonemang om slöjdföremålets uttryck, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: