Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Miljö och medier

Skapad 2020-08-03 23:35 i Smedby skola Hedemora
Miljöfrågor utifrån elevens vardag. Aktuell samhällsfråga i medier.
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
I detta tema fördjupar vi oss i aktuella samhällsfrågor som rör miljön i elevnära situationer. Däribland matvanor, trafik och energi.

Innehåll

Tema : Miljö och medier

Tidsspann: Planerad v.34 t.o.m. 38

Planerade undervisningsmoment i enkel anteckning.

v.35

 • Vad är miljö? Reflektion.
 • Film om miljö eller annan inspiration till ämnet.
 • Diskussion, reflektion om miljö

v.36

 • Ta reda på vilka sätta miljöförstöring sker, medvetet och omedvetet.
 • Reflektion, 
 • visa genom en målad bild

v.37

 • Vi tar reda på hur vi själva kan bidra till minska miljöförstörelse.
 • Intervjuer, diskussion, reflektion
 • Skriva och berätta

v.38

 • Vi testar källsorterar.
 • Samhällsfrågor och källkritik

v.39

 • Samhällsfrågor och källkritik
 • Sluttest/quiz

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

Sv SO
SO - Miljöfrågor och medier

Insats krävs
Eleven uppnår inte kunskapskravet.
Når målen
Eleven uppnår kunskapskravet till viss del självständigt men också med stöd av andra.
Når mer än målen
Eleven uppnår kunskapskravet självständigt och på ett säkert uttryck.
Samhällsorienterade ämnena
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Samhällsorienterade ämnena
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Svenska
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Svenska
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Svenska
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Svenska
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: